Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po III kwartałach 2007 r.

2007.11.09
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 2.542,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2.028,9 mln zł, odpowiednio wyższe o 544,1 mln zł, tj. ...
2007.11.09
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 roku

2007.08.08
Grupa Kapitałowa PKO BP w I półroczu 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1 598,3 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1 283,7 mln zł, odpowiednio wyższe o 30,9% oraz o 34,7% od uzyskanych w analogicznym okresie 2006 roku. ...
2007.08.08
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I kwartale 2007 roku

2007.05.15
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 872,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 672,5 mln zł, odpowiednio wyższe o 260,7 mln zł, tj. ...
2007.05.15
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego za 2006 rok

2007.02.23
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2006 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 2.709,1 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2.118,7 mln zł, odpowiednio o 25,0% i 22,1% wyższe od uzyskanych w 2005 roku. ...
2007.02.23
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2006 roku

2006.10.31
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2006 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1.998,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1.566,2 mln zł, odpowiednio o 15,3% i 14,1% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2005 roku. ...
2006.10.31
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2006 roku

2006.08.11
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I półroczu 2006 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1.274,7 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 991,3 mln zł, odpowiednio o 15,5% i 11,7% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2005 roku. ...
2006.08.11
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I kwartale 2006 roku

2006.05.12
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2006 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 611,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości 481,9 mln zł, odpowiednio o 12,7% i 15,9% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2005 roku. ...
2006.05.12
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego za 2005 rok

2006.02.16
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2005 roku (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 2.192,5 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1.758,9 mln zł, odpowiednio o 17,3% i 16,7% wyższe od uzyskan...
2006.02.16
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2005 r.

2005.11.14
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w okresie 3 kwartałów 2005 roku (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1.732,8 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1.372,8 mln zł, odpowiednio o 15,0% i 14,...
2005.11.14
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego za I półrocze 2005 roku

2005.08.16
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I półroczu 2005 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1.111,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 882,8 mln zł, odpowiednio o 3,3% i 3,0% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2004 roku. ...
2005.08.16