Wyniki finansowe

Odporny na kryzys

2020.08.05
Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w I połowie 2020 roku wypracowała 1,3 mld zł zysku netto, o 37,2 proc. mniej niż przed rokiem. Bank z wyprzedzeniem przygotował się na dekoniunkturę, dzięki czemu dynamika jego zysk...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

Przyspieszenie transformacji cyfrowej

2020.05.28
Pandemia SARS-CoV-2, która dotknęła wszystkie kraje świata, doprowadziła w Polsce do największych od trzech dekad zawirowań gospodarczych. Grupa kapitałowa banku z wyprzedzeniem przygotowała się na dekoniunkturę, a w czasie zamrożenia gospodarki skupiła się na zachowaniu...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

Z rekordowym zyskiem w nowe stulecie PKO Banku Polskiego

2020.02.12
PKO Bank Polski zakończył 2019 rok jako najcenniejsza spółka notowana na GPW w Warszawie. Grupa kapitałowa wypracowała 4,03 mld zł zysku netto, o ponad 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biz...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

Kolejny kwartał doskonałych i powtarzalnych wyników

2019.11.07
Trzeci kwartał 2019 roku ponownie zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Skumulowany zysk netto wyniósł 3,3 mld zł i był o ponad 21 proc. wyższy niż rok wcześniej. W samym trzecim kwartale bank wypracował 1,23 mld zł skonsolidowanego...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe
wyniki finansowe

Rekordowy kwartał z powtarzalnymi wynikami

2019.08.13
Drugi kwartał 2019 roku, zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zysk netto wyniósł 1,22 mld zł i był o ponad 30 proc. wyższy niż rok wcześniej. To także zdecydowanie najwyższy zysk w całej historii banku. Przyczynił się do tego wzros...
Wyniki finansowe

Dwucyfrowy wzrost zysku pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych

2019.05.15
Pierwszy kwartał 2019 roku, pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych, zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zysk netto wyniósł 862 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu or...
Wyniki finansowe

100 lat śmiałych decyzji. Najlepszy rok w historii PKO Banku Polskiego.

2019.03.04
Poprzedni rok był najlepszy w historii PKO Banku Polskiego. Grupa kapitałowa zwiększyła zysk netto o ponad 20 proc., a jej aktywa wzrosły o ponad 9 proc. Poprawiła także rentowność mierzoną zwrotem z kapitału, która przekroczyła poziom 10 proc. Dzięki sprawnej realizacji...
Wyniki finansowe

Rekordowy kwartał w 100-letniej historii PKO Banku Polskiego

2018.11.06
Sprawna realizacja strategii banku, w warunkach bardzo dobrej sytuacji gospodarczej Polski, pozwoliła grupie banku na osiągnięcie historycznie wysokiego wyniku finansowego. Pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP, zysk banku wzrasta w dwucyfrowy...
Wyniki finansowe

Lider tabeli po pierwszej połowie

2018.08.28
Pierwsza połowa 2018 r. była bardzo dobra zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB przekroczyło 5 proc., przyspieszyły inwestycje, dynamicznie rosły płace Polaków. W takich warunkach, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyżs...
Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...