Wyniki finansowe

Dwucyfrowy wzrost zysku pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych

2019.05.15
Pierwszy kwartał 2019 roku, pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych, zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zysk netto wyniósł 862 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu or...
Wyniki finansowe

100 lat śmiałych decyzji. Najlepszy rok w historii PKO Banku Polskiego.

2019.03.04
Poprzedni rok był najlepszy w historii PKO Banku Polskiego. Grupa kapitałowa zwiększyła zysk netto o ponad 20 proc., a jej aktywa wzrosły o ponad 9 proc. Poprawiła także rentowność mierzoną zwrotem z kapitału, która przekroczyła poziom 10 proc. Dzięki sprawnej realizacji...
Wyniki finansowe

Rekordowy kwartał w 100-letniej historii PKO Banku Polskiego

2018.11.06
Sprawna realizacja strategii banku, w warunkach bardzo dobrej sytuacji gospodarczej Polski, pozwoliła grupie banku na osiągnięcie historycznie wysokiego wyniku finansowego. Pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP, zysk banku wzrasta w dwucyfrowy...
Wyniki finansowe

Lider tabeli po pierwszej połowie

2018.08.28
Pierwsza połowa 2018 r. była bardzo dobra zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB przekroczyło 5 proc., przyspieszyły inwestycje, dynamicznie rosły płace Polaków. W takich warunkach, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyżs...
Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...
Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...
Wyniki finansowe

Bank 3.1

2018.03.12
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2017 roku wypracowała 3,1 mld zł zysku netto, o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w polskim sektorze bankowym. Bank osiągnął solidny wynik na działalności biznesowej, a wynik prowizyjny oraz wynik odsetkowy rosły w dw...
Wyniki finansowe

Najwyższy zysk w sektorze w pierwszym roku realizacji strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

2017.11.13
W trzecim kwartale 2017 roku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sektor bankowy funkcjonował w warunkach historycznie niskich poziomów stóp procentowych oraz bardzo korzystnej sytuacji makroekonomicznej. W takim otoczeniu PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk net...
Wyniki finansowe

Poprawa udziałów rynkowych oraz rekordowe wyniki największego polskiego banku

2017.08.28
PKO Bank Polski w drugim kwartale 2017 roku wykorzystał dobrą kondycję polskiej gospodarki. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Nawet przy rozłożeniu składki na fundusz r...
Wyniki finansowe

Najwyższy zysk w sektorze i dwucyfrowe tempo wzrostu wyniku biznesowego

2017.05.22
Pierwszy kwartał 2017 roku był bardzo dobry dla polskiej gospodarki, co jest również widoczne w wynikach wypracowanych przez PKO Bank Polski. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku wyniósł 525 mln zł i po...