Wyniki finansowe

Rekordowy kwartał PKO Banku Polskiego

2011.08.11
W II kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego oraz Bank, uzyskując odpowiednio 967,3 mln oraz 1 043,8 mln zł zysku netto, wypracowały historycznie najwyższe kwartalne wyniki finansowe. Osiągnięte zyski były ponadto wyższe odpowiednio o 11,1 proc. oraz o 22...
Wyniki finansowe

Wyniki PKO Banku Polskiego po I kwartale 2011 roku

2011.05.10
Grupa Kapitałowa i PKO Bank Polski utrzymują trend wzrostowy w wypracowanych wynikach finansowych. Po I kwartale 2011 roku osiągnęły zyski netto w wysokości odpowiednio 871 mln zł i 851 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zysk Grupy Kapitałowej wzr...
Wyniki finansowe

Rekordowy zysk Grupy PKO Banku Polskiego za 2010 rok

2011.03.07
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2010 roku osiągnęła najwyższy wynik finansowy w historii. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,217 mld zł, co oznacza wzrost o 39,5 proc. w stosunku do roku 2009. Znaczącej poprawie uległy też wyniki jednostkowe PKO Banku Polskiego. ...
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski lokomotywą zysków sektora bankowego

2010.12.10
Na rynek bankowy w Polsce wraca dobra koniunktura. Wynik finansowy netto wygenerowany przez polski sektor bankowy wyniósł 8,6 mld zł i był o 26 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Motorem napędowym tego imponującego wzrostu zysków był PKO Bank Polski, k...
Wyniki finansowe

Doskonałe wyniki w sektorze bankowym za III kw. 2010 dzięki dwucyfrowym wzrostom

2010.11.04
PKO Bank Polski oraz Grupa Kapitałowa wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym. Osiągnięte po III kwartale 2010 roku zyski netto to odpowiednio 2 469 mln zł i 2 349 mln zł. ...
Wyniki finansowe

Dywidenda dla akcjonariuszy PKO Banku Polskiego

2010.10.14
Zarząd PKO Banku Polskiego nie przewiduje w okresie do 10 grudnia 2010 roku przejęcia kontroli nad innym bankiem w Polsce ani nabycia uprawnień w tym zakresie. W związku z powyższym 20 grudnia 2010 roku PKO Bank Polski wypłaci dywidendę z zysku osiągniętego w 2009 ro...
Wyniki finansowe

Najlepsze wyniki w sektorze bankowym za I półrocze 2010

2010.08.19
PKO Bank Polski oraz Grupa Kapitałowa wypracowały najwyższe wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym, potwierdzając pozycję lidera. Osiągnięte w I półroczu 2010 roku zyski netto to odpowiednio 1 613 mln zł i 1 502 mln zł. ...
2010.08.19
Wyniki finansowe

Udany rok PKO Banku Polskiego

2010.06.25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zdecydowało dziś o zwiększeniu do 8 osób liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu w jej skład przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego. ...
2010.06.25
Wyniki finansowe

Najlepsze wyniki w sektorze bankowym

2010.05.17
W I kwartale 2010 roku PKO Bank Polski oraz Grupa PKO Banku Polskiego wypracowały najwyższe wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym, potwierdzając pozycję lidera. Osiągnięte zyski netto to odpowiednio 727 mln zł i 720 mln zł. ...
2010.05.17
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski silnym liderem sektora bankowego

2010.03.15
PKO Bank Polski oraz Grupa PKO Banku Polskiego wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe, osiągając zysk netto odpowiednio w wysokości 2 432 mln zł i 2 306 mln zł. W warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego znacząco wzrosła aktywność biznesowa Banku, dzięki czemu odn...
2010.03.15