Wyniki finansowe

Stabilny i wysoki zysk oraz dalszy wzrost efektywności Grupy PKO Banku Polskiego

2012.08.06
W 1. półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 1 953,4 mln zysku netto, o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnięte wyniki pozwoliły na dalszy wzrost rentowności oraz efektywności działania Grupy. ...
Wyniki finansowe

Wysoki zysk, efektywność i rating Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

2012.05.14
W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk netto w wysokości 1 005 mln zł. Był wyższy o 15,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów oraz marży odsetkowej. ...
Wyniki finansowe

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-12 realizowana z sukcesem

2012.03.05
Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł i był najwyższy w historii polskiego sektora bankowego. Skumulowany wzrost zysku w latach 2010-2011 to aż 65,1%. Osiągnięte wskaźniki finansowe, efektywności działania oraz rentowności wyróżn...
Wyniki finansowe

Dalsza poprawa wyniku Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

2011.11.03
W 3. kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poprawiła wynik ubiegłego kwartału, uzyskując najwyższy w historii Banku poziom 1017 mln zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku był on wyższy aż o 20,1 proc. Rozwojowi działalności bizne...
Wyniki finansowe

Rekordowy kwartał PKO Banku Polskiego

2011.08.11
W II kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego oraz Bank, uzyskując odpowiednio 967,3 mln oraz 1 043,8 mln zł zysku netto, wypracowały historycznie najwyższe kwartalne wyniki finansowe. Osiągnięte zyski były ponadto wyższe odpowiednio o 11,1 proc. oraz o 22...
Wyniki finansowe

Wyniki PKO Banku Polskiego po I kwartale 2011 roku

2011.05.10
Grupa Kapitałowa i PKO Bank Polski utrzymują trend wzrostowy w wypracowanych wynikach finansowych. Po I kwartale 2011 roku osiągnęły zyski netto w wysokości odpowiednio 871 mln zł i 851 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zysk Grupy Kapitałowej wzr...
Wyniki finansowe

Rekordowy zysk Grupy PKO Banku Polskiego za 2010 rok

2011.03.07
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2010 roku osiągnęła najwyższy wynik finansowy w historii. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,217 mld zł, co oznacza wzrost o 39,5 proc. w stosunku do roku 2009. Znaczącej poprawie uległy też wyniki jednostkowe PKO Banku Polskiego. ...
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski lokomotywą zysków sektora bankowego

2010.12.10
Na rynek bankowy w Polsce wraca dobra koniunktura. Wynik finansowy netto wygenerowany przez polski sektor bankowy wyniósł 8,6 mld zł i był o 26 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Motorem napędowym tego imponującego wzrostu zysków był PKO Bank Polski, k...
Wyniki finansowe

Doskonałe wyniki w sektorze bankowym za III kw. 2010 dzięki dwucyfrowym wzrostom

2010.11.04
PKO Bank Polski oraz Grupa Kapitałowa wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym. Osiągnięte po III kwartale 2010 roku zyski netto to odpowiednio 2 469 mln zł i 2 349 mln zł. ...
Wyniki finansowe

Dywidenda dla akcjonariuszy PKO Banku Polskiego

2010.10.14
Zarząd PKO Banku Polskiego nie przewiduje w okresie do 10 grudnia 2010 roku przejęcia kontroli nad innym bankiem w Polsce ani nabycia uprawnień w tym zakresie. W związku z powyższym 20 grudnia 2010 roku PKO Bank Polski wypłaci dywidendę z zysku osiągniętego w 2009 ro...