Wyniki finansowe

Wysoki poziom zysku netto Grupy PKO Banku Polskiego

2012.11.12
Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 3. kwartały 2012 r. wyniósł 2.874 mln zł. Przyczynił się do tego wzrost wyniku z działalności biznesowej o 6,7 proc., w tym z wyniku odsetkowego o 8,7 proc. r/r oraz dyscyplina kosztowa. Grupa Kapitałowa utrzymuje wysoką e...
Wyniki finansowe

Stabilny i wysoki zysk oraz dalszy wzrost efektywności Grupy PKO Banku Polskiego

2012.08.06
W 1. półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 1 953,4 mln zysku netto, o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnięte wyniki pozwoliły na dalszy wzrost rentowności oraz efektywności działania Grupy. ...
Wyniki finansowe

Wysoki zysk, efektywność i rating Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

2012.05.14
W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk netto w wysokości 1 005 mln zł. Był wyższy o 15,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów oraz marży odsetkowej. ...
Wyniki finansowe

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-12 realizowana z sukcesem

2012.03.05
Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł i był najwyższy w historii polskiego sektora bankowego. Skumulowany wzrost zysku w latach 2010-2011 to aż 65,1%. Osiągnięte wskaźniki finansowe, efektywności działania oraz rentowności wyróżn...
Wyniki finansowe

Dalsza poprawa wyniku Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

2011.11.03
W 3. kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poprawiła wynik ubiegłego kwartału, uzyskując najwyższy w historii Banku poziom 1017 mln zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku był on wyższy aż o 20,1 proc. Rozwojowi działalności bizne...
Wyniki finansowe

Rekordowy kwartał PKO Banku Polskiego

2011.08.11
W II kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego oraz Bank, uzyskując odpowiednio 967,3 mln oraz 1 043,8 mln zł zysku netto, wypracowały historycznie najwyższe kwartalne wyniki finansowe. Osiągnięte zyski były ponadto wyższe odpowiednio o 11,1 proc. oraz o 22...
Wyniki finansowe

Wyniki PKO Banku Polskiego po I kwartale 2011 roku

2011.05.10
Grupa Kapitałowa i PKO Bank Polski utrzymują trend wzrostowy w wypracowanych wynikach finansowych. Po I kwartale 2011 roku osiągnęły zyski netto w wysokości odpowiednio 871 mln zł i 851 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zysk Grupy Kapitałowej wzr...
Wyniki finansowe

Rekordowy zysk Grupy PKO Banku Polskiego za 2010 rok

2011.03.07
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2010 roku osiągnęła najwyższy wynik finansowy w historii. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,217 mld zł, co oznacza wzrost o 39,5 proc. w stosunku do roku 2009. Znaczącej poprawie uległy też wyniki jednostkowe PKO Banku Polskiego. ...
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski lokomotywą zysków sektora bankowego

2010.12.10
Na rynek bankowy w Polsce wraca dobra koniunktura. Wynik finansowy netto wygenerowany przez polski sektor bankowy wyniósł 8,6 mld zł i był o 26 proc. wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Motorem napędowym tego imponującego wzrostu zysków był PKO Bank Polski, k...
Wyniki finansowe

Doskonałe wyniki w sektorze bankowym za III kw. 2010 dzięki dwucyfrowym wzrostom

2010.11.04
PKO Bank Polski oraz Grupa Kapitałowa wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym. Osiągnięte po III kwartale 2010 roku zyski netto to odpowiednio 2 469 mln zł i 2 349 mln zł. ...