Informacje o Banku

PKO Bank Polski i KUKE wspierają polskich eksporterów

2021.12.03
PKO Bank Polski i KUKE podpisały umowę ramową obejmującą współpracę w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych kredytów dla eksporterów. Gwarantem jest Skarb Państwa. Gwarancje zabezpieczają nawet do 80 proc. kredytu udzielonego na realizację inwestycji krajowych...
Katarzyna Ewert-Gandzel
Informacje o Banku

Pierwszy rok działalności Sandbox Blockchain

2021.11.29
Sandbox Blockchain, unikalna na polskim rynku piaskownica biznesowo – technologiczna, od roku służy przedsiębiorcom do bezpłatnego testowania pomysłów opartych na blockchain. Projekt zapewnia uczestnikom dostęp do dedykowanego środowiska technologicznego oraz kompleksowe...
Szymon Pinderak
Informacje o Banku

PKO Bank Polski wybierze w drodze przetargu otwartego agencje reklamowe 360°

2021.11.26
PKO Bank Polski wybierze w drodze przetargu otwartego agencje reklamowe do obsługi Banku, wybranych spółek Grupy Kapitałowej oraz Obligacji Skarbowych w zakresie działań reklamowych 360°, działań promocyjnych a także kompleksowych prac redakcyjno – wydawniczych przy twor...
Szymon Pinderak
Informacje o Banku

PKO Bank Polski najlepszy w rankingu IT@BANK

2021.11.24
Na czele XVI rankingu IT@Bank, w kategorii „Lider innowacyjności według firm IT” znalazł się PKO Bank Polski. Został on doceniony za wyznaczanie kierunków rozwoju rozwiązań chmurowych w sektorze finansowym i publicznym, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz wspieranie ...
Magdalena Kopcińska
Informacje o Banku

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji dla firm

2021.11.18
Przedsiębiorcy mogą już rozliczać się z Tarczy Finansowej PFR 2.0: małe i średnie firmy od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r., a mikrofirmy od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. Klienci PKO Banku Polskiego, którzy skorzystali z Tarczy Finansowej PFR 2.0 otrzymają ...
Katarzyna Ewert-Gandzel
Informacje o Banku

PKO Bank Polski Top Marką 2021!

2021.11.02
PKO Bank Polski wygrał w 14. edycji rankingu Top Marka magazynu „Press” oraz Press-Service Monitoring Mediów w kategorii Banki. Otrzymał także dodatkowe wyróżnienie dla Marki Marek, zajmując pierwsze miejsce w zestawieniu generalnym obejmującym 500 marek z 50 branż obecn...
Magdalena Kopcińska
Informacje o Banku

Rekordowy październik Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

2021.11.02
15,88 proc. udziału w rynku i wartość transakcji akcjami na poziomie ponad 10 mld zł. Ten wynik uplasował Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego na pozycji lidera w zakresie październikowego obrotu akcjami na GPW. Wartość transakcji zrealizowanych przez Biuro była rekordow...
Michał Zwoliński
Informacje o Banku

PKO Bank Polski ogłasza przetarg na wybór firmy świadczącej kompleksowe usługi PR

2021.10.28
PKO Bank Polski ogłosił przetarg na wybór agencji świadczącej kompleksowe usługi PR przy opracowywaniu i realizacji działań komunikacyjnych w zakresie bieżącej działalności PKO Banku Polskiego i spółek Grupy Kapitałowej, zaangażowania w projekty o charakterze wizerunkowy...
Szymon Pinderak
Informacje o Banku

387 mln zł we wrześniu, w sumie ponad 40 mld zł aktywów. Kolejny miesiąc z bardzo dobrymi informacjami dotyczącymi sprzedaży funduszy przez PKO TFI.

2021.10.21
Wartość aktywów netto zarządzanych przez PKO TFI wyniosła ponad 40,34 mld zł, z czego ponad 2,15 mld zł zgromadzone zostało w funduszu PKO Emerytura-sfio, na którym oparte są Pracownicze Plany Kapitałowe.
Grzegorz Culepa
Informacje o Banku

PKO Bank Polski ogłosił przetarg na druk materiałów reklamowych

2021.10.20
PKO Bank Polski ogłosił przetarg na wybór dostawcy w zakresie druku, konfekcjonowania i dystrybucji materiałów reklamowych dla banku, spółek Grupy Kapitałowej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego.
Szymon Pinderak