Informacje o Banku

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

2021.09.03
Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Jan Emeryk Rościszewski od 2016 r. związany jest z PKO Bankiem Polskim, gdzie dotychczas kierował Obszarem Rynku Detaliczn...
Szymon Pinderak
Informacje o Banku

PKO Bank Polski kontynuuje obsługę budżetu miasta Elbląg

2021.09.02
PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu miasta Elbląg i podległych mu 76 jednostek organizacyjnych, umacniając pozycję lidera w zakresie usług bankowych dla samorządów. Umowa została zawarta na dwa lata i jest kontynuacją współpracy zainicjowanej w 2018 r. Ban...
Katarzyna Ewert-Gandzel
Informacje o Banku

Ponad 40 mld zł - rekordowe aktywa PKO TFI!

2021.09.02
W sierpniu 2021 roku wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 40 mld zł. Tylko w ciągu ostatnich 7 miesięcy Towarzystwo pozyskało ponad 5 mld zł netto. W samym PPK wartość aktywów wynosi już ponad 2 mld zł.
Informacje o Banku

Leszek Skop nowym prezesem PKO Ubezpieczenia

2021.09.01
Leszek Skop nowym prezesem zarządu PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Do zarządu spółek weszli również Robert Świderski i Jarosław Reszka,   a Tomasz Mańko został wiceprezesem. Zmiany, które wymagają uzyskania zgody Komisji Nadzo...
Grzegorz Culepa
Informacje o Banku

PKO Bank Polski wspiera rozwój sieci światłowodowych w Polsce

2021.08.10
PKO Bank Polskie wspólnie z konsorcjum banków podpisał umowę kredytową z operatorem telekomunikacyjnym Nexera o wartości ponad 1 mld zł. Kredyty zapewni finansowanie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na obszarach tzw. białych plam. Są to miejsca - głównie tereny wie...
Katarzyna Ewert-Gandzel
Informacje o Banku

PKO Bank Polski jednym z najodporniejszych banków w Europie

2021.07.30
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił wyniki kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych, w których uczestniczyło pięćdziesiąt największych banków z Europy, w tym dwa z Polski. Wyniki przeprowadzonych testów pokazały, że PKO Bank Polski jest w tej grupie ...
Szymon Pinderak
Informacje o Banku

Największa w historii PKO Banku Polskiego emisja obligacji komunalnych

2021.07.23
PKO Bank Polski zawarł 23 lipca z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. To już 27 emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO –  w tym druga dla Krakowa. Pierwszą na sumę 300 mln zł wyemitowano w 2009 r.  ...
Grzegorz Culepa
Informacje o Banku

PKO Bank Polski uwzględnił wskaźniki ESG w celach niefinansowych

2021.07.21
PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku na kolejne lata. Realizacja celów weryfikowana będzie na podstawie wiarygodnych i w pełni mierzalnych danych. Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozy...
Szymon Pinderak
Informacje o Banku

PKO Bank Polski Gwiazdą Stabilności

2021.06.30
W 7. edycji rankingu Gwiazdy Bankowości PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Gwiazda Stabilności. O jego pozycji zdecydowały wyniki finansowe. Został też doceniony za innowacje.
Magdalena Kopcińska
Informacje o Banku

PKO Bank Polski w konsorcjum banków udzielających kredytu Polpharmie

2021.06.29
PKO Bank Polski, wspólnie z konsorcjum banków, podpisał umowę kredytową z Polpharmą o wartości 800 mln zł. Środki z kredytu zapewnią finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością spółki, refinansowanie zadłużenia oraz finansowania wydatków inwestycyjnych. Udzia...
Katarzyna Ewert-Gandzel