Wyniki finansowe

PKO Bank Polski przedstawił wyniki za 2023 rok

2024.03.07
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w 2023 r. wyniósł 5 502 mln zł. Bank o 18,6 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej. Aktywa grupy wzrosły do 502 mld zł, liczba klientów przekroczyła 11,9 miliona, a wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu kart wyniósł 19...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

4,8 mld zł zysku po III kwartałach 2023 r. PKO Bank Polski przedstawił rekordowe wyniki

2023.11.09
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 4 822 mln złotych. Bank o prawie 52 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej (bez uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych z trzeciego kwartału 2022 r. o 18,6 proc.) i systematycznie zw...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

2 mld zł zysku przy wysokich kosztach ryzyka prawnego - PKO Bank Polski przedstawił wyniki za I półrocze 2023 r.

2023.08.24
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2023 r. wyniósł 2 041 mln złotych. Bank o ponad 20 proc. zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 461 ml...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

Solidny początek roku – PKO Bank Polski przedstawił wyniki za I kwartał 2023 r.

2023.05.18
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała w I kwartale 2023 r. blisko 1,5 mld zł zysku netto w efekcie kontynuacji wzrostu dochodów z działalności podstawowej, który pozwolił w pełni skompensować wyższe koszty ryzyka prawnego. Grupa systematycznie zwiększa skalę d...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski podsumowuje wyniki finansowe za 2022 rok

2023.03.10
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2022 roku osiągnęła zysk netto na poziomie ponad 3,3 mld zł. Mimo skomplikowanych uwarunkowań zewnętrznych i konsekwencji wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję, Grupa zwiększała skalę działania. Jej aktywa osiągnęły poziom 431 mld ...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

Solidny wynik biznesowy w otoczeniu zdarzeń nadzwyczajnych

2022.11.10
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 9 miesięcy 2022 r. wyniósł 1 601 mln zł. W tym okresie Bank systematycznie zwiększył skalę działania i notował poprawę wyniku na działalności biznesowej. W efekcie aktywa grupy wzrosły do 439 mld zł, a liczba klientów sięgnęł...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

GK PKO Banku Polskiego: Mocny wynik biznesowy na tle rosnących kosztów regulacyjnych

2022.08.18
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2022 r. wyniósł 1 838 mln złotych. Bank o ponad 1/3 zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 429 mld zł,...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

Wysokie zyski wypracowane przy dynamicznej zmienności otoczenia

2022.05.19
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała w I kwartale 2022 r. wysoki wynik, który przekroczył 1,4 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Aktywa Grupy wzrosły o 9,6 proc. r/r do poziomu 422 mld zł. Bank zwiększył rentowność mierzoną zwrotem z kapit...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

Zysk na piątkę

2022.02.24
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe zyski. Zysk netto w 2021 roku wyniósł 4,9 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed pandemią. Dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa Grupy PKO BP wzrosły do 418 mld zł. Bank zwiększył ...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski na fali. Kolejny rekordowy kwartał.

2021.11.05
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe zyski. Kwartalny wynik netto wyniósł prawie 1,3 mld zł, niemal 77 proc. więcej w stosunku do wyniku osiągniętego rok temu. Dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa Grupy PKO BP przekroczyły p...
Szymon Pinderak