Wyniki finansowe

Solidny wynik biznesowy w otoczeniu zdarzeń nadzwyczajnych

2022.11.10
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 9 miesięcy 2022 r. wyniósł 1 601 mln zł. W tym okresie Bank systematycznie zwiększył skalę działania i notował poprawę wyniku na działalności biznesowej. W efekcie aktywa grupy wzrosły do 439 mld zł, a liczba klientów sięgnęł...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

GK PKO Banku Polskiego: Mocny wynik biznesowy na tle rosnących kosztów regulacyjnych

2022.08.18
Zysk Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I połowie 2022 r. wyniósł 1 838 mln złotych. Bank o ponad 1/3 zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. W efekcie aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 429 mld zł,...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

Wysokie zyski wypracowane przy dynamicznej zmienności otoczenia

2022.05.19
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała w I kwartale 2022 r. wysoki wynik, który przekroczył 1,4 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Aktywa Grupy wzrosły o 9,6 proc. r/r do poziomu 422 mld zł. Bank zwiększył rentowność mierzoną zwrotem z kapit...
Michał Zwoliński
Wyniki finansowe

Zysk na piątkę

2022.02.24
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe zyski. Zysk netto w 2021 roku wyniósł 4,9 mld zł i był o ponad 20 proc. wyższy niż przed pandemią. Dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa Grupy PKO BP wzrosły do 418 mld zł. Bank zwiększył ...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski na fali. Kolejny rekordowy kwartał.

2021.11.05
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała rekordowe zyski. Kwartalny wynik netto wyniósł prawie 1,3 mld zł, niemal 77 proc. więcej w stosunku do wyniku osiągniętego rok temu. Dynamiczny wzrost finansowania klientów spowodował, że aktywa Grupy PKO BP przekroczyły p...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk w historii polskiej bankowości

2021.08.12
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I połowie 2021 r. wypracowała ponad 2,4 mld zł zysku netto. To najwyższy zysk w ponad 100-letniej historii spółki oraz najwyższy historycznie zysk w całym polskim sektorze bankowym. Doskonałe wyniki przełożyły się na wzrost rentowno...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

Zysk PKO Banku Polskiego bliski pobicia rekordu

2021.05.28
Skutki gospodarcze trzeciej fali pandemii COVID-19 były znacznie mniej poważne niż dwóch poprzednich. Relatywnie dobra sytuacja gospodarcza w połączeniu z wysoką odpornością banku na zawirowania i silną dyscypliną kosztową przełożyły się na wzrost zysku grupy w I kwartal...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

Rok cyfrowego przyśpieszenia

2021.04.29
Ryzyka prawne walutowych kredytów mieszkaniowych oraz skutki gospodarcze pandemii COVID-19 przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w 2020 roku zanotowała wynik w wysokości -2,6 mld zł. Pomimo trudnych warunków gospodarczych, wynik na działalności biznes...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe

Rok cyfrowego przyśpieszenia

2021.02.17
Skutki gospodarcze pandemii COVID-19 i ryzyka prawne w sektorze bankowym przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która wg wstępnych danych w 2020 roku wypracowała 2,65 mld zł zysku netto, o 34,4 proc. mniej niż przed rokiem. W samym czwartym kwartale grupa ws...
Szymon Pinderak
Wyniki finansowe
wyniki finansowe

PKO Bank Polski w czasie pandemii

2020.11.04
Trudniejsze warunki gospodarcze przełożyły się na wyniki Grupy PKO Banku Polskiego, która w pierwszych III kwartałach 2020 roku wypracowała 2,02 mld zł zysku netto, o 39 proc. mniej niż przed rokiem. W samym III kwartale grupa osiągnęła 712 mln zł zysku netto. Bank z wyp...
Szymon Pinderak