Wyniki finansowe

Rekordowy kwartał w 100-letniej historii PKO Banku Polskiego

2018.11.06
Sprawna realizacja strategii banku, w warunkach bardzo dobrej sytuacji gospodarczej Polski, pozwoliła grupie banku na osiągnięcie historycznie wysokiego wyniku finansowego. Pomimo stabilnych, historycznie najniższych stóp procentowych NBP, zysk banku wzrasta w dwucyfrowy...
Wyniki finansowe

Lider tabeli po pierwszej połowie

2018.08.28
Pierwsza połowa 2018 r. była bardzo dobra zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB przekroczyło 5 proc., przyspieszyły inwestycje, dynamicznie rosły płace Polaków. W takich warunkach, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyżs...
Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...
Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...
Wyniki finansowe

Bank 3.1

2018.03.12
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2017 roku wypracowała 3,1 mld zł zysku netto, o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w polskim sektorze bankowym. Bank osiągnął solidny wynik na działalności biznesowej, a wynik prowizyjny oraz wynik odsetkowy rosły w dw...
Wyniki finansowe

Najwyższy zysk w sektorze w pierwszym roku realizacji strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

2017.11.13
W trzecim kwartale 2017 roku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sektor bankowy funkcjonował w warunkach historycznie niskich poziomów stóp procentowych oraz bardzo korzystnej sytuacji makroekonomicznej. W takim otoczeniu PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk net...
Wyniki finansowe

Poprawa udziałów rynkowych oraz rekordowe wyniki największego polskiego banku

2017.08.28
PKO Bank Polski w drugim kwartale 2017 roku wykorzystał dobrą kondycję polskiej gospodarki. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Nawet przy rozłożeniu składki na fundusz r...
Wyniki finansowe

Najwyższy zysk w sektorze i dwucyfrowe tempo wzrostu wyniku biznesowego

2017.05.22
Pierwszy kwartał 2017 roku był bardzo dobry dla polskiej gospodarki, co jest również widoczne w wynikach wypracowanych przez PKO Bank Polski. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku wyniósł 525 mln zł i po...
Wyniki finansowe

Najlepsze wyniki w sektorze finansowym i wsparcie dla rozwoju polskiej gospodarki

2017.03.06
Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w 2016 roku wyniósł 2,87 mld zł i był najwyższy w polskim sektorze finansowym. Grupa Kapitałowa Banku wypracowała w tym czasie 21 proc. zysków całego polskiego sektora bankowego, czyli znacznie więcej niż w...
Wyniki finansowe

Najlepszy wynik w branży finansowej i najwyższy poziom bezpieczeństwa

2016.08.29
W II kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 874 mln zł zysku netto, o 36,8% więcej niż w poprzednim kwartale. Kontynuowano odbudowę wyniku odsetkowego, dalszej poprawie uległa jakość portfela kredytowego i efektywność działania.