Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...
Wyniki finansowe

Dobry start w 2018 rok. Najlepsze wyniki wśród banków.

2018.05.22
PKO Bank Polski rozpoczął 2018 r. doskonałymi wynikami finansowymi. Zysk netto banku za I kw. 2018 r. wzrósł o ponad 44 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przyczynił się do tego dalszy dynamiczny rozwój działalności biznesowej. Wynik na działalno...
Wyniki finansowe

Bank 3.1

2018.03.12
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2017 roku wypracowała 3,1 mld zł zysku netto, o 8 proc. więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w polskim sektorze bankowym. Bank osiągnął solidny wynik na działalności biznesowej, a wynik prowizyjny oraz wynik odsetkowy rosły w dw...
Wyniki finansowe

Najwyższy zysk w sektorze w pierwszym roku realizacji strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”

2017.11.13
W trzecim kwartale 2017 roku, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sektor bankowy funkcjonował w warunkach historycznie niskich poziomów stóp procentowych oraz bardzo korzystnej sytuacji makroekonomicznej. W takim otoczeniu PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk net...
Wyniki finansowe

Poprawa udziałów rynkowych oraz rekordowe wyniki największego polskiego banku

2017.08.28
PKO Bank Polski w drugim kwartale 2017 roku wykorzystał dobrą kondycję polskiej gospodarki. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Nawet przy rozłożeniu składki na fundusz r...
Wyniki finansowe

Najwyższy zysk w sektorze i dwucyfrowe tempo wzrostu wyniku biznesowego

2017.05.22
Pierwszy kwartał 2017 roku był bardzo dobry dla polskiej gospodarki, co jest również widoczne w wynikach wypracowanych przez PKO Bank Polski. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku wyniósł 525 mln zł i po...
Wyniki finansowe

Najlepsze wyniki w sektorze finansowym i wsparcie dla rozwoju polskiej gospodarki

2017.03.06
Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w 2016 roku wyniósł 2,87 mld zł i był najwyższy w polskim sektorze finansowym. Grupa Kapitałowa Banku wypracowała w tym czasie 21 proc. zysków całego polskiego sektora bankowego, czyli znacznie więcej niż w...
Wyniki finansowe

Najlepszy wynik w branży finansowej i najwyższy poziom bezpieczeństwa

2016.08.29
W II kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 874 mln zł zysku netto, o 36,8% więcej niż w poprzednim kwartale. Kontynuowano odbudowę wyniku odsetkowego, dalszej poprawie uległa jakość portfela kredytowego i efektywność działania.
Wyniki finansowe

Solidne wyniki finansowe PKO Banku Polskiego w I kwartale 2016 roku

2016.05.09
Pomimo coraz bardziej wymagających warunków prowadzenia działalności i dodatkowych obciążeń sektora bankowego skonsolidowany zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2016 r. wyniósł 639 mln zł, czyli ukształtował się na zbliżonym poziomie do uzyskanego rok wcześ...
Wyniki finansowe

Solidne efekty biznesowe realizacji strategii pomimo trudnego otoczenia rynkowego

2016.03.07
Bank zrealizował zdecydowaną większość celów zawartych w strategii na lata 2013 – 2015 „PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy”. W ostatnich trzech latach PKO Bank Polski rozwijał się dynamicznie w sposób organiczny oraz poprzez akwizycję – wzrost aktywów wyniósł blisko ...