Wyniki finansowe

Dobry wzrost i umocnienie pozycji lidera mimo trudnych warunków rynkowych

2015.08.10
W II kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 703 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 8,6% q/q. W całym I półroczu 2015 r. PKO Bank Polski wzmocnił wiodącą pozycję na rynku depozytów, a dzięki wysokiej nowej sprzedaż kredytów gotówkowych, M...
Wyniki finansowe

Fuzja operacyjna zakończona sukcesem, solidny wynik i dalsza poprawa jakości portfela kredytowego

2015.05.13
W I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 647,2 mln zł zysku netto, a aktywa po raz pierwszy w historii polskiego sektora bankowego przekroczyły poziom ćwierć biliona złotych. Na wysokim poziomie pozostaje efektywność, na koniec I kwartału w...
Wyniki finansowe

Lepszy wynik, wysoka efektywność i wzrost jakości portfela kredytowego

2015.03.16
W 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk na poziomie 3,25 mld zł. Tym samym, jako jedyna z największych grup bankowych w Polsce poprawiła wynik w stosunku do ubiegłego roku. Na tle głównych konkurentów Grupa PKO wyróżniała się także wysoką efektywn...
Wyniki finansowe

Solidny wzrost zysku i wysoka efektywność

2014.11.06
W III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 873,4 mln złotych zysku netto, o 16,1 proc. więcej r/r oraz o 2,1 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 21,6 proc. r/r oraz o 2 proc. kw./kw. do 1979 mln zł, wynik z...
Wyniki finansowe

Dynamiczny wzrost zysku i skali działalności

2014.09.01
W II kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 855,6 mln złotych zysku netto, o 6,6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Skonsolidowane wyniki po raz pierwszy uwzględniają akwizycję spółek Nordei, która pozytywnie wpłynęła na wypracowane przychody, sko...
Wyniki finansowe

Stabilne wyniki I kwartału 2014 r.

2014.05.15
Wzrost zysku netto względem poprzedniego roku, poprawa jakości portfela kredytowego, spadek kosztów ryzyka oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej i wskaźników efektywnościowych na wysokim poziomie. W I kwartale 2014 r. PKO Bank Polski zaraportował solidne wyniki, którym to...
Wyniki finansowe

2013 rok - pod znakiem ekspansji i dynamicznego rozwoju biznesu

2014.03.10
W 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała solidny wynik finansowy na poziomie 3,2 mld zł. Zysk wypracowany w samym IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 938 mln zł, co oznacza 25 proc. wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego. Wzrosły wolumeny kredytowe i...
Wyniki finansowe

KONSEKWENTNA REALIZACJA NOWEJ STRATEGII

2013.08.29
W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała wysoki wynik finansowy na poziomie 1,53 mld zł, utrzymała wysoką efektywność działania i dyscyplinę kosztową. Spadły koszty ryzyka. Bank zanotował wzrost wolumenów biznesowych, zarówno w zakresie kredy...
Wyniki finansowe

Wzrost udziałów rynkowych i silna dyscyplina kosztowa

2013.05.13
W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 781,4 mln zł zysku netto. Utrzymano wiodącą pozycję w kluczowych segmentach rynku, wysoką efektywność działania przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Grupa umocniła siłę kapitałową, współczynnik wypłac...
Wyniki finansowe

Sukces strategii Lider

2013.03.04
63 proc. wzrost wyniku netto oraz o 24 proc. wyższa suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego to efekt realizacji Strategii LIDER na lata 2010-2012. Bank umocnił swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Utrzymując znaczący udział we wszystkich kluc...