Wyniki finansowe

Dynamiczny wzrost zysku i skali działalności

2014.09.01
W II kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 855,6 mln złotych zysku netto, o 6,6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Skonsolidowane wyniki po raz pierwszy uwzględniają akwizycję spółek Nordei, która pozytywnie wpłynęła na wypracowane przychody, sko...
Wyniki finansowe

Stabilne wyniki I kwartału 2014 r.

2014.05.15
Wzrost zysku netto względem poprzedniego roku, poprawa jakości portfela kredytowego, spadek kosztów ryzyka oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej i wskaźników efektywnościowych na wysokim poziomie. W I kwartale 2014 r. PKO Bank Polski zaraportował solidne wyniki, którym to...
Wyniki finansowe

2013 rok - pod znakiem ekspansji i dynamicznego rozwoju biznesu

2014.03.10
W 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała solidny wynik finansowy na poziomie 3,2 mld zł. Zysk wypracowany w samym IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 938 mln zł, co oznacza 25 proc. wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego. Wzrosły wolumeny kredytowe i...
Wyniki finansowe

KONSEKWENTNA REALIZACJA NOWEJ STRATEGII

2013.08.29
W I półroczu 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała wysoki wynik finansowy na poziomie 1,53 mld zł, utrzymała wysoką efektywność działania i dyscyplinę kosztową. Spadły koszty ryzyka. Bank zanotował wzrost wolumenów biznesowych, zarówno w zakresie kredy...
Wyniki finansowe

Wzrost udziałów rynkowych i silna dyscyplina kosztowa

2013.05.13
W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 781,4 mln zł zysku netto. Utrzymano wiodącą pozycję w kluczowych segmentach rynku, wysoką efektywność działania przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Grupa umocniła siłę kapitałową, współczynnik wypłac...
Wyniki finansowe

Sukces strategii Lider

2013.03.04
63 proc. wzrost wyniku netto oraz o 24 proc. wyższa suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego to efekt realizacji Strategii LIDER na lata 2010-2012. Bank umocnił swoją pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Utrzymując znaczący udział we wszystkich kluc...
Wyniki finansowe

Wysoki poziom zysku netto Grupy PKO Banku Polskiego

2012.11.12
Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 3. kwartały 2012 r. wyniósł 2.874 mln zł. Przyczynił się do tego wzrost wyniku z działalności biznesowej o 6,7 proc., w tym z wyniku odsetkowego o 8,7 proc. r/r oraz dyscyplina kosztowa. Grupa Kapitałowa utrzymuje wysoką e...
Wyniki finansowe

Stabilny i wysoki zysk oraz dalszy wzrost efektywności Grupy PKO Banku Polskiego

2012.08.06
W 1. półroczu 2012 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 1 953,4 mln zysku netto, o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnięte wyniki pozwoliły na dalszy wzrost rentowności oraz efektywności działania Grupy. ...
Wyniki finansowe

Wysoki zysk, efektywność i rating Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

2012.05.14
W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk netto w wysokości 1 005 mln zł. Był wyższy o 15,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i wynikał przede wszystkim ze wzrostu aktywów oraz marży odsetkowej. ...
Wyniki finansowe

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-12 realizowana z sukcesem

2012.03.05
Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł i był najwyższy w historii polskiego sektora bankowego. Skumulowany wzrost zysku w latach 2010-2011 to aż 65,1%. Osiągnięte wskaźniki finansowe, efektywności działania oraz rentowności wyróżn...