Wyniki finansowe

Najlepsze wyniki w sektorze bankowym za I półrocze 2010

2010.08.19
PKO Bank Polski oraz Grupa Kapitałowa wypracowały najwyższe wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym, potwierdzając pozycję lidera. Osiągnięte w I półroczu 2010 roku zyski netto to odpowiednio 1 613 mln zł i 1 502 mln zł. ...
2010.08.19
Wyniki finansowe

Udany rok PKO Banku Polskiego

2010.06.25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zdecydowało dziś o zwiększeniu do 8 osób liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu w jej skład przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego. ...
2010.06.25
Wyniki finansowe

Najlepsze wyniki w sektorze bankowym

2010.05.17
W I kwartale 2010 roku PKO Bank Polski oraz Grupa PKO Banku Polskiego wypracowały najwyższe wyniki finansowe w polskim sektorze bankowym, potwierdzając pozycję lidera. Osiągnięte zyski netto to odpowiednio 727 mln zł i 720 mln zł. ...
2010.05.17
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski silnym liderem sektora bankowego

2010.03.15
PKO Bank Polski oraz Grupa PKO Banku Polskiego wypracowały bardzo dobre wyniki finansowe, osiągając zysk netto odpowiednio w wysokości 2 432 mln zł i 2 306 mln zł. W warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego znacząco wzrosła aktywność biznesowa Banku, dzięki czemu odn...
2010.03.15
Wyniki finansowe

Stabilne podstawy do szybszego rozwoju

2009.11.16
Grupa PKO Banku Polskiego w III kwartale br. wypracowała najwyższy skonsolidowany zysk netto w sektorze bankowym w Polsce, wynoszący 639 mln zł. PKO Bank Polski dynamicznie rozwijał wszystkie obszary biznesowe, w większości w skali dwucyfrowej i zwiększył udziały rynkowe...
2009.11.16
Wyniki finansowe

PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera

2009.08.27
W I półroczu 2009 r., funkcjonując w warunkach spowolnienia gospodarczego, PKO BP osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego osiągnęła 1 151 mln zł zysku netto. ...
2009.08.27
Wyniki finansowe

Dobre wyniki w trudnych czasach

2009.02.26
W 2008 r. Grupa PKO Banku Polskiego osiągnęła wysoką dynamikę wyniku na działalności biznesowej. Przy konsekwentnie konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem, w warunkach kryzysu finansowego bank wypracował wysoki zysk, skorygowany o odpisy dokonane w IV kwartale 2008 roku w z...
2009.02.26
Wyniki finansowe

Wysoka dynamika zysku PKO BP i Grupy kapitałowej Banku w III kwartale 2008 roku

2008.11.07
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2008 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 3 468 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2 752 mln zł, wyższe odpowiednio o 926 mln zł, tj. ...
2008.11.07
Wyniki finansowe

Rekordowe wyniki finansowe - ponad 1 miliard zł zysku brutto w I kwartale 2008 roku

2008.05.08
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2008 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1 190 mln zł, co oznacza wzrost o 36,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. ...
2008.05.08
Wyniki finansowe

Rekordowe wyniki finansowe PKO Banku Polskiego

2008.02.14
Grupa Kapitałowa PKO BP osiągnęła po 4. kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 2 904 mln zł, co oznacza wzrost o 35,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. ...
2008.02.14