Wyniki finansowe

PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera

2009.08.27
W I półroczu 2009 r., funkcjonując w warunkach spowolnienia gospodarczego, PKO BP osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego osiągnęła 1 151 mln zł zysku netto. ...
2009.08.27
Wyniki finansowe

Dobre wyniki w trudnych czasach

2009.02.26
W 2008 r. Grupa PKO Banku Polskiego osiągnęła wysoką dynamikę wyniku na działalności biznesowej. Przy konsekwentnie konserwatywnym zarządzaniu ryzykiem, w warunkach kryzysu finansowego bank wypracował wysoki zysk, skorygowany o odpisy dokonane w IV kwartale 2008 roku w z...
2009.02.26
Wyniki finansowe

Wysoka dynamika zysku PKO BP i Grupy kapitałowej Banku w III kwartale 2008 roku

2008.11.07
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po trzech kwartałach 2008 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 3 468 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2 752 mln zł, wyższe odpowiednio o 926 mln zł, tj. ...
2008.11.07
Wyniki finansowe

Rekordowe wyniki finansowe - ponad 1 miliard zł zysku brutto w I kwartale 2008 roku

2008.05.08
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2008 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1 190 mln zł, co oznacza wzrost o 36,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego. ...
2008.05.08
Wyniki finansowe

Rekordowe wyniki finansowe PKO Banku Polskiego

2008.02.14
Grupa Kapitałowa PKO BP osiągnęła po 4. kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 2 904 mln zł, co oznacza wzrost o 35,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. ...
2008.02.14
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po III kwartałach 2007 r.

2007.11.09
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 2.542,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2.028,9 mln zł, odpowiednio wyższe o 544,1 mln zł, tj. ...
2007.11.09
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 roku

2007.08.08
Grupa Kapitałowa PKO BP w I półroczu 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1 598,3 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1 283,7 mln zł, odpowiednio wyższe o 30,9% oraz o 34,7% od uzyskanych w analogicznym okresie 2006 roku. ...
2007.08.08
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I kwartale 2007 roku

2007.05.15
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2007 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 872,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 672,5 mln zł, odpowiednio wyższe o 260,7 mln zł, tj. ...
2007.05.15
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego za 2006 rok

2007.02.23
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w 2006 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 2.709,1 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2.118,7 mln zł, odpowiednio o 25,0% i 22,1% wyższe od uzyskanych w 2005 roku. ...
2007.02.23
Wyniki finansowe

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2006 roku

2006.10.31
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2006 roku osiągnęła skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1.998,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1.566,2 mln zł, odpowiednio o 15,3% i 14,1% wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie 2005 roku. ...
2006.10.31