Informacje o Banku

2019.01.14

Super Wektor dla Zbigniewa Jagiełły, prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

  • Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego uhonorowany Super Wektorem 
  • Prezes został nagrodzony za skuteczne rozwijanie największego banku w kraju, śmiałe realizowanie ambitnych celów
  • To kolejna nagroda dla Zbigniewa Jagiełły umiejętnie kierującego polską firmą, mogącą konkurować z największymi międzynarodowy rywalami

Laureatem nagrody Super Wektor 2018, przyznawanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, został Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Doceniono go za zbudowanie sprawnej i elastycznej organizacji zorientowanej na realizację ambitnych celów, gotowej konkurować z największymi międzynarodowymi rywalami oraz za stworzenie wyróżniającego się zespołu współpracowników.

Super Wektor przyznawany jest za wybitne osiągnięcia, których konsekwencje wykraczają w przyszłość, a płynące z nich korzyści służą całemu państwu i jego gospodarce oraz za tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi polskiej przedsiębiorczości. Zbigniew Jagiełło po raz pierwszy został laureatem nagrody przyznawanej przez Pracodawców RP przed siedmioma laty, otrzymując Wektora 2011. Doceniono go wówczas za spektakularny sukces, który PKO Bank Polski odniósł w czasach kryzysu finansowego i ostrej konkurencji, za wizję rozwoju i skuteczne umacnianie pozycji banku jako lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

- Lider to ktoś, kto umiejętnie kieruje firmą, patrzy daleko w przyszłość, wyznacza optymalne cele. Potrafi wydobyć ze swoich ludzi maksimum oraz osiąga rzeczy wydawałoby się niemożliwe. Jestem przekonany, że taki właśnie jest laureat Super Wektora. Dziś zarządzana przez niego firma to najcenniejsza spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako jedyna w Polsce została zaliczona grupy dużych spółek indeksów rynków rozwiniętych. To technologiczny lider swojego sektora pewnie poruszający się w cyfrowym świecie - powiedział wręczając Super Wektora 2018 Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Zbigniew Jagiełło, zarządzając Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego przez blisko dziesięć lat, wzmocnił jej pozycję jako lidera sektora bankowego zarówno pod względem osiąganych wyników finansowych, jaki i wdrażanych rozwiązań technologicznych.

Ostatnia dekada to okres dynamicznego rozwoju banku, wyróżniający się w jego stuletniej historii. Skala działalności grupy kapitałowej, z aktywami wartymi ponad 300 mld zł, jest ponad dwukrotnie większa niż 10 lat wcześniej, a zysk w ostatnim raportowanym kwartale (3 kw. 2018) był historycznie wysoki przekraczając 1 mld zł. Bank jest najcenniejszą spółką na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z kapitalizacją sięgającą 50 mld zł. We wrześniu ubiegłego roku, jako jedyna polska spółka wszedł także w skład indeksu dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russel. Ogłoszone na początku listopada wyniki europejskich stress testów potwierdziły, że jest najbezpieczniejszym bankiem w Europie.

PKO Bank Polski skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji. Dzięki temu w coraz większym stopniu może budować swoje przewagi konkurencyjne oparte na systematycznie rozbudowywanym potencjale technologicznym, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów. Autorska aplikacja PKO Banku Polskiego – IKO została uznana za najlepszą bankowość mobilną na świecie w prestiżowym rankingu Retail Banker International, pokonując Bank of America, UBS, Lloyds, czy Barclays. Na bazie IKO, z inicjatywy prezesa Zbigniewa Jagiełły, który namówił do współpracy największe polskie banki, powstał Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK. PKO Bank Polski jest także jednym z inicjatorów utworzenia Chmury Krajowej, która ma szansę zrewolucjonizować proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw.  Jako pierwszy w polskiej bankowości dokonał również pełnego wdrożenia masowego zastosowania technologii blockchain.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.