Informacje o Banku

2019.04.04

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu banku dotyczącą podziału zysku za 2018 rok

  • Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu banku dotyczącą podziału zysku za 2018 rok.
  • Rekomendacja ta przewiduje wypłatę 1,66 mld zł dywidendy z zysku za 2018 rok oraz pozostawienie niepodzielonego 1,67 mld zł zysku.
  • Dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego akcjonariusze zachowają prawo do wykorzystania go do wypłat dywidendy w następnych latach.
  • Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok podejmie WZA.

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu banku dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2018 roku. Rekomendacja przewiduje, aby wypłacić akcjonariuszom 1,66 mld zł dywidendy oraz aby pozostawić część zysku w kwocie 1,67 mld zł niepodzieloną. Dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego akcjonariusze zachowają prawo do wykorzystania go do wypłat dywidendy w następnych latach. Co do zasady jest to więc odroczenie w czasie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 rok.

Propozycja zarządu przewiduje przeznaczenie na dywidendę 49,8 proc. zysku za 2018 rok, co daje 1,33 zł brutto na akcję. Jest ona zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 50 proc. zysku za ubiegły rok. Wypłata w 2020 roku dywidendy z niepodzielonej części zysku za 2018 rok mogłaby oznaczać, że w perspektywie kolejnego roku zdolności dywidendowe banku wzrosną ponad obecne 50 proc. Propozycja podziału zysku za 2018 rok jest spójna z polityką dywidendową banku i jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego dokonała oceny rekomendacji zarządu banku dotyczącej podziału zysku za 2018 rok i pozytywnie ją zaopiniowała. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą akcjonariusze banku podczas WZA, które powinno zostać zwołane najpóźniej do końca czerwca. Jeśli zaakceptują oni zaproponowany podział, to zostanie im wypłacona dywidenda w wysokości 1,33 zł na akcję z zysku za 2018 rok, a na kolejnym WZA będą mogli ponownie decydować o przeznaczeniu niepodzielonej w tym roku połowy zysku  – powiedział Piotr Sadownik, przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego.

- Zdolność do wypłaty dywidendy jest jednym z celów strategii PKO Banku Polskiego. W ubiegłym roku wypłaciliśmy w formie dywidendy 687,5 mln zł zysku, a w obecnym roku rekomendujemy aby przeznaczyć na ten cel 1,66 mld zł. Naszą intencją jest zachowanie zdolności do regularnego dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Dzięki pozostawieniu połowy zysku niepodzielonego, akcjonariusze zyskają większą elastyczność w zakresie kształtowania polityki dywidendowej w następnych latach – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Najodporniejszy bank w Europie
Wyniki przeprowadzonych w 2018 roku europejskich stress testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków. Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, symulowane w stress testach poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze.

Najlepszy rok w 100-letniej historii PKO Banku Polskiego
2018 rok był najlepszy w historii PKO Banku Polskiego. W całym roku grupa kapitałowa wypracowała 3,74 mld zł zysku netto, a jej aktywa wzrosły do ponad 324 mld zł. Dzięki sprawnej realizacji strategii i sprzyjającemu otoczeniu gospodarczemu już w 2018 roku bank osiągnął kluczowe cele finansowe zaplanowane na 2020 rok. We wrześniu ubiegłego roku, kiedy Polska awansowała do grona rynków rozwiniętych w klasyfikacji globalnej agencji indeksowej FTSE Russell, PKO Bank Polski, jako jedyna polska firma wszedł do grupy dużych spółek i znalazł się w towarzystwie takich gigantów jak Microsoft, czy Apple. Bank zakończył 2018 rok jako najcenniejsza spółka notowana na GPW w Warszawie.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Na koniec 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,74 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2018 r. miała 3,12 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.