Informacje o Banku

2019.01.25

PKO Bank Polski podwójnym zwycięzcą w konkursie Najbardziej wiarygodni w polskiej gospodarce

  • Bank, jako jedyny otrzymał nagrody w dwóch kategoriach.
  • Został wybrany „Najbardziej Wiarygodną Spółką” i „Najbardziej Wiarygodną Instytucją Finansową”.

PKO Bank Polski był bezkonkurencyjny – zdobył dwie nagrody w konkursie Najbardziej wiarygodni w polskiej gospodarce organizowanym przez agencję informacyjną ISBNews. Kapituła doceniła Bank za rekordowe wyniki finansowe, rozwój biznesu, wdrożenia zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz bezpieczeństwo.

Nagrody w kategoriach „Najbardziej Wiarygodna Spółka” oraz „Najbardziej Wiarygodna Instytucja Finansowa” odebrał Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski od stu lat świadczy usługi bankowe systematycznie wzbogacając ofertę o innowacyjne produkty, wspiera rozwój przedsiębiorstw i samorządów, pozostając symbolem bezpieczeństwa finansowego. Jego strategia jest ściśle związana z rozwojem gospodarczym kraju. Konsekwentnie dostarcza klientom nowoczesne rozwiązania finansowe adekwatne do ich potrzeb i ambicji jednocześnie stale zwiększając skalę biznesu i wypracowując solidne, najwyższe w sektorze bankowym zyski.

W jubileuszowy rok bank wkroczył z kwartalnym zyskiem przekraczającym 1 miliard zł oraz najwyższymi w historii aktywami, których wartość sięgnęła już ponad 300 mld zł, czyli dwukrotnie więcej niż przed dziesięcioma laty.

Bank jest najcenniejszą spółką na warszawskim parkiecie z kapitalizacją sięgającą 50 mld zł i jako jedyny, spośród polskich firm, wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell. Ogłoszone na początku listopada wyniki europejskich stress testów potwierdziły, że jest najbezpieczniejszym bankiem w Europie.

Bank jest liderem technologicznym sektora, co potwierdzają z sukcesem realizowane projekty i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jak największe w Europie zastosowanie technologii blockchain w bankowości. Bank skutecznie realizuje strategię opartą na cyfryzacji i przechodzi coraz szerszą transformację, dzięki czemu buduje swoje przewagi konkurencyjne wykorzystując duży potencjał technologiczny, który wykracza poza tradycyjny obszar finansów.

Konkurs Najbardziej wiarygodni w polskiej gospodarce to nowa inicjatywa agencji informacyjnej ISBnews. Jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców i firm współtworzących sukces gospodarczy kraju, aktywnych, rzetelnych, zaufanych partnerów w biznesie i solidnych pracodawców.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.