Informacje o Banku

2019.07.31

670 tys. Profili Zaufanych w PKO Banku Polskim

  • 670 tys. klientów PKO Banku Polskiego utworzyło już swój Profil Zaufany
  • Bank jako pierwszy na rynku udostępnił możliwość zakładania Profilu Zaufanego bezpośrednio z poziomu iPKO i Inteligo
  • Udział banku w zakładaniu Profili Zaufanych w całym rynku bankowym wynosi 26 proc. W odniesieniu do całego rynku udział ten wynosi 17 proc.  

Do tej pory za pośrednictwem serwisów transakcyjnych banku Profil Zaufany utworzyło 670 tys. klientów.   Dzięki niemu klienci mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe online i korzystać z nowo wprowadzanych usług. Sprawdzenie historii zdrowia na Internetowym Koncie Pacjenta, złożenie wniosku o e-dowód czy kartę EKUZ to tylko niektóre usługi z których mogą korzystać klienci używając Profilu Zaufanego.  

Do momentu uruchomienia możliwości zakładania Profili Zaufanych w serwisach PKO Banku Polskiego – iPKO i Inteligo, z opcji tej korzystało zaledwie kilka procent Polaków z czego większość stanowili urzędnicy. Dziś Profil Zaufany ma już 4 miliony obywateli. Zdecydowana większość z nich bo 2,5 mln utworzyła swój PZ właśnie przez banki.

- Założenie Profilu Zaufanego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej jest szybkie, bezpieczne i wygodne. Dlatego klienci najczęściej wybierają taką formę utworzenia cyfrowej tożsamości. Nasz bank ma 26 procentowy udział w zakładaniu Profili Zaufanych w rynku bankowym – do tej pory 670 tysięcy klientów założyło PZ za pośrednictwem naszego banku. Biorąc pod uwagę cały rynek, a zatem również urzędników korzystających na co dzień z tego rozwiązania, udział banku wynosi 17 proc. – mówi Michał Macierzyński, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Klienci PKO Banku Polskiego mogą utworzyć Profil Zaufany przez serwisy transakcyjne od października 2016 roku. Bank był pierwszym, który udostępnił tę usługę klientom. Profil Zaufany można założyć bezpłatnie. Pozwala on na załatwianie wielu spraw urzędowych online m.in. w serwisach ePUAP, PUE ZUS, CEIDG,  pacjent.gov.pl, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl oraz regionalnych platform e-administracji. Można dzięki niemu między innymi: podpisywać dokumenty przekazywane do urzędów; składać wnioski o: dowód osobisty, kartę EKUZ, Kartę Dużej Rodziny, wtórnik prawa jazdy; uzyskiwać odpisy aktów z USC; zawiadamiać o zbyciu pojazdu;  zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy; dopisać do listy wyborców; uzyskać indywidualną interpretację podatkową i zaświadczenie o niekaralności – przydatne przy poszukiwaniu pracy; załatwiać sprawy w PUE ZUS i korzystać z regionalnych platform e-administracji. Osobom planującym otwarcie firmy, Profil Zaufany umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej w serwisie CEIDG, a działającym już przedsiębiorcom – wygodne korzystanie z przydatnych pracodawcom funkcji PUE ZUS.

Aby założyć Profil Zaufany wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego iPKO lub Inteligo i wybrać zakładkę e-Urząd. Następnie sprawdzić poprawność swoich danych oraz nadać login potrzebny do korzystania z Profilu Zaufanego. Operację potwierdza się kodem z narzędzia autoryzacji. Na adres e-mail podany we wniosku przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem założenia Profilu Zaufanego.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 862 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 326 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I kw. 2019 r. miała 3,4 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2018 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.