Produktowe

2019.08.28

Rachunki z banków na całym świecie połączone w iPKO biznes!

  • W iPKO biznes klienci mają możliwość podpięcia rachunków z innych banków, również zagranicznych
  • Klienci mogą aktywnie zarządzać rachunkami – dotyczy to nie tylko podglądu salda, ale również wykonywania operacji i zarządzania produktami
  • To pierwsze takie rozwiązanie na rynku, z nowej usługi mogą korzystać klienci korporacyjni

Klienci korporacyjni mogą teraz jeszcze wygodniej zarządzać finansami firmy. Z poziomu serwisu
iPKO biznes mogą zyskać dostęp do swoich rachunków w innych bankach oraz nimi zarządzać.

To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce udostępnione firmom. Aby zyskać dostęp do rachunku prowadzonego w innym banku wystarczy, że klient złoży dyspozycję w PKO Banku Polskim. Nowa funkcja umożliwia podgląd salda, a dzięki aktywnemu dostępowi również zlecanie i wykonywanie operacji. Dzięki temu firma, która prowadzi działalność na wielu rynkach zagranicznych i korzysta z usług wielu banków może zarządzać finansami z jednego miejsca – w serwisie iPKO biznes.

Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego, dlatego wspieramy rozwój polskich firm na rynkach międzynarodowych. Otwieramy oddziały korporacyjne za granicą, a teraz jako pierwsi w Polsce udostępniamy narzędzie, dzięki któremu firmy będą mogły zintegrować swoje finanse z różnych banków w naszym serwisie iPKO biznes – mówi Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Zasięg usługi jest nieograniczony, co oznacza, że narzędzie może być wykorzystywane do pozyskiwania informacji i aktywnego zarządzania środkami finansowymi na rachunkach prowadzonych w bankach na całym świecie. 

PKO Bank Polski obsługuje obecnie 15 tysięcy klientów korporacyjnych, którzy mogą liczyć na profesjonalną i specjalistyczną pomoc doradców oraz kompleksową ofertę produktów bankowości transakcyjnej, takich jak: karty płatnicze, systemy identyfikacji płatności masowych, rachunki skonsolidowane, przelewy płacowe, czy rozwiązania wspierające obrót gotówką.

Specjalnym narzędziem pomagającym w ekspansji polskich firm za granicą jest Platforma Wsparcia Eksportu. To rozwiązanie dostarczające m.in. szczegółowe informacje gospodarcze o potencjalnych rynkach zbytu, wskazówki jak zbudować strategię firmy czy dobór odpowiednich produktów finansowych. Pozwala też zweryfikować wiarygodność zagranicznego kontrahenta.

Elementem wsparcia jest również uruchomienie zagranicznych oddziałów korporacyjnych - w 2015 roku we Frankfurcie nad Menem, a w kwietniu 2017 rok w Pradze. W ten sposób PKO Bank Polski z sukcesami dąży do pozycji partnera finansowego pierwszego wyboru dla polskich firm prowadzących biznes na zagranicznych rynkach.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,22 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 329 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,08 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I półrocza 2019 r. miała 3,6 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.