PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

1,22 mld PLN
ZYSK NETTO *
329  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 132
ODDZIAŁÓW
1 090
DETALICZNYCH

42

KORPORACYJNYCH

535

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW

 
3 106
BANKOMATÓW
 
W TYM
1069
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

9,08  mln
KART BANKOWYCH

7,59 mln 
RACHUNKÓW

954 tys. 
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe  I półrocze 2019r.