PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 2,73 mld PLN
ZYSK NETTO *
306  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 163
ODDZIAŁÓW
1 121
DETALICZNYCH

42

KORPORACYJNYCH

590

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 146
BANKOMATÓW
 
1054
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,77  mln
KART BANKOWYCH

7,36mln 
RACHUNKÓW

919 tys. 
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe  3Q2018r.