PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 862 mln PLN
ZYSK NETTO *
326  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 145
ODDZIAŁÓW
1 103
DETALICZNYCH

42

KORPORACYJNYCH

557

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW

 
3 104
BANKOMATÓW
 
W TYM
1069
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,99  mln
KART BANKOWYCH

7,52mln 
RACHUNKÓW

942 tys. 
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe  I kw. 2019r.