PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 3,74 mld PLN
ZYSK NETTO *
324  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 155
ODDZIAŁÓW
1 113
DETALICZNYCH

42

KORPORACYJNYCH

577

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW

 
3 133
BANKOMATÓW
 
W TYM
1054
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,89  mln
KART BANKOWYCH

7,45mln 
RACHUNKÓW

932 tys. 
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe  2018r.