Wyniki finansowe

2019.03.04

100 lat śmiałych decyzji. Najlepszy rok w historii PKO Banku Polskiego.

  • Grupa PKO Banku Polskiego w 2018 roku wypracowała 3,74 mld zł zysku netto, o ponad 20 proc. więcej niż rok wcześniej.
  • Dwa lata przed czasem bank zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”.
  • Grupa banku w szybkim tempie powiększa swoją sumę bilansową. Wartość aktywów na koniec 2018 r. wynosi już ponad 324 mld zł.
  • Dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem i silnym wskaźnikom kapitałowym bank spełnia kryteria wypłaty dywidendy do 50 proc. z zysku za 2018 r.

Poprzedni rok był najlepszy w historii PKO Banku Polskiego. Grupa kapitałowa zwiększyła zysk netto o ponad 20 proc., a jej aktywa wzrosły o ponad 9 proc. Poprawiła także rentowność mierzoną zwrotem z kapitału, która przekroczyła poziom 10 proc. Dzięki sprawnej realizacji strategii i sprzyjającemu otoczeniu gospodarczemu już w 2018 r. bank osiągnął kluczowe cele finansowe zaplanowane na 2020 r.

- PKO Bank Polski, który w tym roku obchodzi swoje setne urodziny, utrzymuje szczytową formę. Bank rośnie w tempie nastolatka, poprawia wyniki jak zawodowy sportowiec i dojrzale podejmuje śmiałe decyzje technologiczne, co pozwala mu budować dalsze przewagi nad rywalami. W 2018 r. przeszedł badania wysiłkowe europejskiego nadzoru bankowego, które potwierdziły że jest najodporniejszy w UE. Otrzymał również zalecenia od krajowego regulatora pozwalające na wypłatę do 50 proc. zysku w formie dywidendy. Wyniki za 2018 rok pokazały, że bank zrealizował strategiczne cele finansowe dwa lata szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy. – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

Zyskowny, bezpieczny i zdolny do wypłaty dywidendy
Zysk netto banku w czwartym kwartale drugi raz z rzędu przekroczył 1 mld zł, a w całym roku wyniósł 3,74 mld zł i był ponad 20 proc. wyższy niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach przyczynił się do tego wzrost wyniku na działalności biznesowej. Na koniec roku wyniósł on 13,3 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 8,7 proc. r/r do poziomu 9,4 mld zł). Rekordowe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej przełożyły się na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już ponad 10 proc.

Jednocześnie, dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnemu otoczeniu gospodarczemu bank znacząco obniżył koszty ryzyka oraz umocnił współczynniki kapitałowe. Wysoką odporność spółki potwierdziły wyniki zakończonych jesienią 2018 r. europejskich stress testów, które pokazały że PKO Bank Polski jest najodporniejszym bankiem w Europie. Dzięki szczytowej kondycji, spółka spełnia kryteria wypłaty w formie dywidendy do 50 proc z zysku za 2018 rok.

Szybki wzrost aktywów
PKO Bank Polski rośnie w szybkim tempie. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, w czasie kiedy cały sektor zwiększył aktywa o 180 proc., PKO Bank Polski zwiększył skalę działalności aż o 240 proc. Suma bilansowa banku na koniec 2018 r. wynosi ponad 324 mld zł i jest najwyższa w historii. W minionym roku do prawie 239 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy banku, a do niemal 290 mld zł zwiększyła się kwota oszczędności klientów powierzonych bankowi. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.

Jedyna polska firma w indeksie dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel
We wrześniu ubiegłego roku Polska awansowała do grona rynków rozwiniętych w klasyfikacji globalnej agencji indeksowej FTSE Russell, dołączając tym samym do grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. PKO Bank Polski, który jest najwyżej wycenianą spółką notowaną na GPW w Warszawie, jako jedyna polska firma wszedł do grupy dużych spółek i znalazł się w towarzystwie takich gigantów jak Microsoft, czy Apple. Zaklasyfikowanie PKO Banku Polskiego do prestiżowego grona dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russel umożliwia bankowi pozyskanie nowej klasy inwestorów zainteresowanych dużymi spółkami w Europie i na świecie.

IKO ponownie najlepsze na świecie
PKO Bank Polski niezmiennie utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce, z 25 proc. udziałem w rynku, a obecnie klienci banku mają łącznie już prawie 3,3 mln aktywnych aplikacji. W samym czwartym kwartale 2018 roku użytkownicy IKO wykonali z poziomu aplikacji ponad 28 mln transakcji mobilnych. W dwóch największych sklepach z aplikacjami klienci wystawili IKO ponad 300 tysięcy ocen, których średnia wynosi 4,8 na 5 możliwych gwiazdek. Wysoka popularność i najwyższe oceny dały IKO kolejne zwycięstwo w rankingu brytyjskiego Retail Banker International, który uznał ją za najlepszą na świecie. IKO ponownie wyprzedziło aplikacje największych światowych banków takich jak JP Morgan Chase, Barclays czy Bank of America. W 2019 roku będą prowadzone prace nad projektem „Talk to IKO”, który umożliwi sterowanie aplikacją, a w przyszłości także innymi usługami dodanymi, za pomocą głosu.

Lider technologiczny polskiego sektora bankowego
PKO Bank Polski jest liderem technologicznym polskiego sektora bankowego, a kolejne innowacyjne projekty pomagają mu dodatkowo umacniać tę pozycję. Bank skutecznie realizuje strategię opartą ma cyfryzacji i przechodzi szeroko zakrojoną  transformację. Dzięki temu w coraz większym stopniu może budować swoje przewagi konkurencyjne wykorzystując wysoki, wykraczający poza obszar finansów, potencjał technologiczny.

W 2018 roku bank powołał Operatora Chmury Krajowej, który działając jako platforma technologiczna i prawna, będzie stymulował rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej. W ubiegłym roku bank przeprowadził także największe w Europie i pionierskie w polskiej bankowości wdrożenie technologii blockchain. Pierwszym krokiem było wykorzystanie tej technologii do zabezpieczenia dokumentów elektronicznych dostarczonych ponad 5 mln klientów, w kolejnych etapach zdobyta przy wdrożeniu wiedza posłuży do wypracowania kolejnych śmiałych zastosowań dla blockchaina w bankowości.

„Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” wielokrotnie nagradzany
PKO Bank Polski stawia na innowacje, a realizację tego celu ułatwia działająca w banku platforma rozwoju nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. Przy jej pomocy bank poszukuje i rozwija perspektywiczne rozwiązania, angażując do tego ekosystem start-upów i fintechów. Bank posiada pełną infrastrukturę umożliwiającą wdrożenia – doświadczonych ekspertów, środowisko testowe, utworzony w 2018 roku fundusz Venture Capital oraz program akceleracji dla start-upów. Zaangażowanie banku w rozwój innowacji było wielokrotnie doceniane, m.in. przez kapitułę międzynarodowego konkursu CEE Capital Markets & Fintech Awards, czy w konkursie Architekci Innowacji.

PKO Bank Polski partnerem głównym i oficjalnym bankiem Ekstraklasy
W połowie 2018 r. PKO Bank Polski został partnerem głównym i oficjalnym bankiem Ekstraklasy. W ramach podpisanej umowy logo banku pojawiło się na koszulkach szesnastu drużyn, na wszystkich stadionach oraz w transmisjach meczów. Jednym z najnowszych działań jest wprowadzenie przez bank kart debetowych z wizerunkami klubów Ekstraklasy. Karty dostępne są dla wszystkich klientów PKO Banku Polskiego. Możliwość personalizacji wizerunku karty cieszy się dużym zainteresowaniem. Bank zamierza zaangażować się w długofalową współpracę z Ekstraklasą, a wśród celów wieloletniego projektu sponsorskiego na priorytetowym miejscu stawia pomoc w rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Na koniec 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,74 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2018 r. miała 3,12 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.