Informacje o Banku

2018.12.13

Złoty Laur Niepodległej dla PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski otrzymał Złoty Laur Niepodległej. Kapituła doceniła technologicznego lidera polskiej bankowości za innowacyjne i bezpieczne rozwiązania.

PKO Bank Polski został laureatem pierwszej edycji konkursu Złote Laury Niepodległej, mającego zwracać uwagę na proces budowy i rozwoju polskiej gospodarki. Dominującym motywem strategii PKO Banku Polskiego jest transformacja cyfrowa zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów.

- Naszą przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o wysoki potencjał technologiczny. Tworzymy nowoczesne rozwiązania, wykorzystujemy nowoczesną technologię, współpracujemy ze środowiskami naukowymi i startupami, rozwijamy kanał mobilny i doskonalimy się w zaawansowanej analityce danych. Dzięki temu, stajemy się coraz bardziej innowacyjni, ale naszym priorytetem zawsze pozostaje wygoda i bezpieczeństwo klientów – mówi Adam Marciniak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Bank jest jednym z inicjatorów Chmury Krajowej. Spółka o tej nazwie będzie świadczyć kompleksowe usługi przechowywania i przetwarzania danych w modelu subskrypcyjnym. Bank, jako pierwszy w polskiej bankowości, dokonał pełnego wdrożenia rozwiązania opartego o technologię blockchain. Jako pierwszy zaangażował się w rozwój e-państwa umożliwiając klientom bezpieczny i prosty dostęp do usług administracji publicznej poprzez bankowość elektroniczną. Zainicjował również współpracę największych polskich banków, zakończoną utworzeniem Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK.

Złote Laury Niepodległej to inicjatywa redakcji magazynu „Manager”. Jej celem jest przybliżenie procesu budowy i rozwoju polskiej gospodarki, a także wskazanie przedsiębiorstw, organizacji, ośrodków naukowo-badawczych oraz instytucji, które w tym procesie odgrywają kluczową rolę.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.