Informacje o Banku

2019.04.18

Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Wizjonerem Finansów

Podczas Wielkiej Gali „Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń” Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego otrzymał nagrodę w kategorii Wizjoner Finansów. Kapituła przyznała ją za realizację ambitnej idei przemiany branży bankowej, kreowanie innowacji, które służą sektorowi, krajowej gospodarce, przedsiębiorczości oraz społeczeństwu.

W Konkursie „Liderzy Świata Bankowości i Ubezpieczeń” kapituła, składająca się z osobistości polskiego świata finansów, nagradza przedsiębiorców wyróżniających się autorytetem, odważnymi decyzjami, zaangażowaniem i efektywnym zarządzaniem.

Zbigniew Jagiełło od 10 lat kieruje PKO Bankiem Polskim. W tym czasie zainicjował wiele projektów mających wpływ na kształt sektora bankowego w Polsce oraz pozycję banku jako niekwestionowanego jego lidera – pod względem osiąganych wyników finansowych i wdrażanych rozwiązań technologicznych.

Ostatnia dekada to – wyróżniający się w stuletniej historii banku – okres dynamicznego rozwoju. Dzięki działaniom podjętym w tym czasie, osiąga najwyższe zyski w sektorze – jego aktywa zwiększyły się do 324 mld zł, a badania Europejskiego Nadzoru Finansowego potwierdziły, że jest najodporniejszym bankiem w Europie. PKO Bank Polski jest też najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie, a we wrześniu 2018 r. jako jedyny spośród krajowych spółek dołączył do indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel.

Technologiczny lider sektora pewnie porusza się również w cyfrowym świecie. Swoje przewagi konkurencyjne buduje wykorzystując wysoki, wykraczający poza obszar finansów, potencjał technologiczny. Integracja serwisów bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego z systemami administracji publicznej dała początek przenoszeniu istotnych dla obywateli procesów z obiegu papierowego do wersji elektronicznej i zapoczątkowała cyfrową rewolucję. Do poszukiwania i rozwoju perspektywicznych rozwiązań, bank angażuje ekosystem startupów i fintechów. Wspólnie z polsko-brytyjską firmą Coinfirm i Krajową Izbą Rozliczeniową z sukcesem wypracował rozwiązanie w technologii blockchain, którego wdrożenie było największym w Europie i pionierskim w polskiej bankowości.  

Autorska aplikacja PKO Banku Polskiego – IKO, dwukrotnie została uznana za najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie w rankingu Retail Banker International, pokonując Bank of America, Capital One, czy JP Morgan. Na bazie IKO, z inicjatywy prezesa Zbigniewa Jagiełły, który namówił do współpracy największe polskie banki, powstał Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK.

W tym tygodniu, PKO Bank Polski został pierwszym klientem Operatora Chmury Krajowej, który osiągnął operacyjną zdolność do świadczenia usług chmurowych w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczął świadczenie usług. Bank był jednym z inicjatorów utworzenia Chmury Krajowej, która ma szansą zrewolucjonizować proces digitalizacji polskich przedsiębiorstw.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Na koniec 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,74 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2018 r. miała 3,12 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2018 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.