Informacje o Banku

2019.10.02

Transformacja cyfrowa w PKO Banku Polskim podwójnie nagrodzona

  • PKO Bank Polski został doceniony za „najbardziej inspirującą transformację cyfrową” w konkursie UPC Think Big: Grow Smarter.
  • Szymon Wałach,dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej otrzymał nagrodę za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce w konkursie „Digital Shapers”.

PKO Bank Polski wygrał w kategorii „najbardziej inspirująca transformacja cyfrowa” w konkursie UPC Think Big: Grow Smarter. W drugiej edycji konkursu „Digital Shapers” Szymon Wałach, dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej otrzymał nagrodę za wkład w rozwój krajowej gospodarki cyfrowej. Za odważne wykorzystywanie nowoczesnych technologii został wpisany na listę wybitnych osobowości cyfryzacji w Polsce.

Kapituła konkursu UPC Think Big: Grow Smarter, przyznając PKO Bankowi Polskiemu nagrodę w kategorii „najbardziej inspirująca transformacja cyfrowa”, doceniła tempo zmian zachodzących w banku, wpływ procesu transformacji na zmianę jego modeli biznesowych, rozwój oferty, dostępność produktów oraz wzrost satysfakcji klientów. Statuetkę odebrał Adam Marciniak, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Realizowany w PKO Banku Polskim program Transformacji Cyfrowej jest kontynuacją wielu projektów oraz kolejnym etapem budowy nowoczesnej multikanałowej organizacji. Obejmuje zarówno procesy wewnętrzne, jak i usługi dla klientów. Transformację wspierają innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, silny rozwój kanałów mobilnych, zaawanasowana analityka danych a także zmiana kultury organizacyjnej i metod pracy.

W drugiej edycji konkursu „Digital Shapers” kapituła doceniła Szymona Wałacha, dyrektora Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej za zaangażowanie w proces zmian zachodzących w banku, zmierzających do rozwoju lidera krajowego sektora bankowego, jako zwinnie działającej organizacji, za wspieranie budowy otwartej i elastycznej kultury organizacyjnej oraz doskonalenie oferty w oparciu o nowoczesne technologie. Tym samym Szymon Wałach dołączył do grona wybitnych osobowości cyfrowego świata i nowych technologii w Polsce.

- Dziękuję za przyznanie mi tej nagrody, która jest dedykowana również setkom osób zaangażowanych w projekt Transformacji Cyfrowej, za dążenie do zmian, wytrwałość w realizacji celów i pasję. PKO Bank Polski sukcesywnie zmienia się w firmę technologiczną. Staje się organizacją jeszcze bardziej otwartą i dynamiczną – innowacyjnym liderem rynku z doskonałym środowiskiem pracy – mówi Szymon Wałach, dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej w PKO Banku Polskim.

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystego rozpoczęcia Festiwalu Cyfryzacji, inicjatywy Fundacji Digital Poland, która jest partnerem programu UPC Think Big: Grow Smarter oraz pomysłodawcą nagrody Digital Shapers. W ubiegłym roku jej laureatem został Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,22 mld zł a wartość aktywów sięgnęła 329 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,08 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I półrocza 2019 r. miała 3,6 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.