Informacje o Banku

2019.10.22

Stanowisko PKO Banku Polskiego

Informujemy, że plakaty zawierają szereg nieprawdziwych informacji, z tezą, jakoby PKO Bank Polski finansował budowę elektrowni Ostrołęka C na czele. Do ich rozpowszechniania przyznała się jedna z organizacji.

Niedopuszczalne, wręcz skandaliczne jest podszywanie się pod bank poprzez użycie m.in. jego logo i czcionki, wprowadzające opinię publiczną w błąd i szkalujące dobre imię PKO Banku Polskiego.

Bank złożył zawiadomienie do organów ścigania w tej sprawie. Przygotowuje się również do złożenia w sądzie pozwu przeciwko tej organizacji.