Informacje o Banku

2018.11.16

PKO Bank Polski uhonorowany Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  • Bank zdobył Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Odpowiedzialny Biznes.
  • Został nominowany w kategorii Narodowy Sukces.
  • Po raz kolejny był jedyną instytucją podwójnie wyróżnioną.

W XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Odpowiedzialny Biznes. Otrzymał też nominację w kategorii Narodowy Sukces. Bank został doceniony za zrównoważony rozwój, ekonomiczne sukcesy, wpływ na rozwój branży i gospodarki oraz działania prospołeczne.  Nagrodę z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odebrał Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego podczas uroczystej gali w trakcie Kongresu 590.

PKO Bank Polski aktywnie uczestniczy w przemianach społecznych i gospodarczych Polski oraz istotnych dla kraju projektach inwestycyjnych i cywilizacyjnych. Od blisko 100 lat cieszy się zaufaniem społecznym, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin oraz przedsiębiorstw. Jest symbolem bezpieczeństwa finansowego dla milionów Polaków, największym płatnikiem podatku CIT a także jednym z największych pracodawców w kraju. Bank jest najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie, a po zaklasyfikowaniu Polski do indeksu krajówrozwiniętych, jako jedyny podmiot z Polski znalazł się w grupie spółek dużych, stając obok światowych gigantów jak Apple, czy Microsoft.

Bank odpowiada na wyzwania i potrzeby społeczne. Wpływa na polską gospodarkę i rozwój cyfrowych kompetencji, umożliwiając klientom m.in. bezpieczny i prosty dostęp do usług e-administracji poprzez bankowość elektroniczną. Tworzy i rozwija nowatorskie i zaawansowane technologicznie rozwiązania, do których należą m.in. największe w Europie wdrożenie technologii blockchain, oraz współtworzenie Chmury Krajowej. Bank jest także liderem bankowości mobilnej. Liczba aktywnych aplikacji IKO wynosi już 3 mln. To najpopularniejsza i najbardziej transakcyjna bankowa aplikacja mobilna na polskim rynku. IKO jest również najlepiej ocenianą przez klientów aplikacją bankowości mobilnej na świecie.

PKO Bank Polski uczestniczy w wielu inicjatywach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne i akcje społeczne a wiele z nich sam inicjuje. Działania prospołeczne Banku były już wcześniej doceniane w projekcie Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. W ubiegłym roku Bank otrzymał nominację w kategorii Odpowiedzialny Biznes. W 2012 roku był nominowany w kategorii Ład Korporacyjny i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Rok później otrzymał w niej Nagrodę Gospodarczą Prezydenta i nominację za innowacyjność.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to wyróżnienie dla firm, które m.in. przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.