Informacje o Banku

2019.03.06

PKO Bank Polski po raz kolejny uplasował na eurorynku „zielone” obligacje rządowe

  • PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków zorganizował i uplasował na eurorynku trzecią i czwartą emisję polskich obligacji rządowych typu green.
  • Konsorcjum banków z udziałem PKO Bank Polskiego sprzedało 10-cio i 30-to letnie green bonds o łącznej wartości 2 miliardów euro.

PKO Bank Polski, wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków, zorganizował i uplasował na eurorynku emisję polskich obligacji rządowych typu green. PKO Bank Polski brał również udział w poprzednich dwóch emisjach green-ów, w tym w pionierskiej emisji zielonych obligacji polskiego rządu, która jednocześnie była pierwszą taką transakcją na świecie.

- Gratulujemy Ministerstwu Finansów kolejnej bardzo udanej transakcji i uplasowania na rynku długu o wartości 2 miliardów euro na bardzo atrakcyjnych warunkach. Duży, sięgający prawie 5 mld EUR popyt na polskie obligacje z długim terminem zapadalności (10 i 30 lat) podkreśla zaufanie jakim inwestorzy zagraniczni obdarzają Polskę. Cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy uczestniczyć w transakcji, która ugruntowuje wiodącą pozycję naszego kraju na rynku green bondów. Warto podkreślić, że  Polska jest jedynym krajem na świecie, który uplasował cztery emisje zielonych obligacji rządowych – zaznacza Paweł Sadalski, dyrektor Departamentu Skarbu w PKO Banku Polskim.

Zielone obligacje to instrumenty dłużne, które służą pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji służących zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Spektrum finansowanych projektów jest bardzo szerokie: od infrastruktury transportowej, przez energooszczędne budownictwo i odnawialne źródła energii po gospodarkę odpadami.

Aby obligacje z danej emisji mogły być oficjalnie uznane za „zielone”, emitent powinien spełnić szereg warunków, które stanowią gwarancję, że dane przedsięwzięcie nie będzie „zielone” jedynie z nazwy. Należy do nich m.in. ujawnienie projektów, które zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z danej emisji oraz pozyskanie opinii niezależnych ekspertów. Wszystko to służy zapewnieniu transparentności, do której globalni inwestorzy przywiązują dużą wagę.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Na koniec 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,74 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2018 r. miała 3,12 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.