Informacje o Banku

2019.04.05

PKO Bank Polski liderem innowacji

W konkursie European Leadership Awards 2019 PKO Bank Polski zwyciężył w kategorii Innovation Leader. Kapituła doceniła Bank za dynamiczny cyfrowy rozwój produktów, usług, efektywne wdrożenia rozwiązań z wykorzystaniem nowych technologii, współpracę ze środowiskiem technologicznych startupów oraz silny rozwój kanałów mobilnych.

PKO Bank Polski jest liderem technologicznym krajowego sektora bankowego. Konsekwentnie poszukuje i wdraża innowacyjne rozwiązania, osiągając sukcesy biznesowe. Buduje swoje przewagi konkurencyjne wykorzystując wysoki, wykraczający poza obszar finansów, potencjał technologiczny.

W 2018 roku Bank powołał Operatora Chmury Krajowej, który działając jako platforma technologiczna i prawna, będzie stymulował rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej. Jako pierwszy zaadaptował technologię blockchain do potwierdzania autentyczności i niezmienności dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną. Przy pomocy platformy rozwoju nowoczesnych technologii „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” poszukuje i rozwija perspektywiczne rozwiązania, angażując do tego ekosystem startupów i fintechów.

PKO Bank Polski jest liderem bankowości mobilnej w Polsce, z 25 proc. udziałem w rynku. Jego autorska aplikacja IKO bije rekordy popularności. Liczba aktywnych aplikacji przekracza już 3,3 mln i dynamicznie wzrasta, podobnie jak skala dokonywanych transakcji - w samym czwartym kwartale 2018 roku użytkownicy IKO wykonali z poziomu aplikacji ponad 28 mln transakcji mobilnych. W rankingu brytyjskiego magazynu Retail Banker International 2019, IKO zostało ponownie uznane najlepszą bankową aplikacją mobilną na świecie, wyprzedzając aplikacje takich gigantów jak Bank of America, Capital One, czy JP Morgan.

Nagrody European Leadership Awards są inicjatywą Executive Club. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele świata nauki i biznesu, honoruje nimi najlepsze przedsiębiorstwa, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje, wyróżniają się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Na koniec 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,74 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 324 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2018 r. miała 3,12 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.