Informacje o Banku

2018.11.29

PKO Bank Polski „Diamentem CSR”

W VI edycji konkursu Responsible Business Awards PKO Bank Polski otrzymał nagrodę specjalną „Diament CSR” za zaangażowanie społeczne oraz realizację projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PKO Bank Polski to lider odpowiedzialnego biznesu stawiający na zrównoważony rozwój, który od niemal stu lat oferuje klientom bezpieczne i wygodne usługi finansowe. PKO to najbardziej rozpoznawalna, uznana za „dobro narodowe” marka w kraju, której siłą są ludzie – pomysłowi, zaangażowani i kompetentni.

Uważamy, że jedynie dobre relacje z otoczeniem pozwalają na konsekwentny rozwój oraz budowę wspólnych i trwałych wartości. To one, w połączeniu z wiedzą i zaangażowaniem, ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm. Rozwijamy się wspierając klientów i realizując projekty wpisujące się w strategię gospodarczą kraju - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Reagując na wyzwania współczesnego świata i potrzeby cywilizacyjne, Bank angażuje się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a wiele z nich inicjuje. Dzięki temu pozytywnie oddziałuje na polską gospodarkę. Wspiera rozwój cyfrowych kompetencji społecznych, umożliwiając klientom m.in. bezpieczny i prosty dostęp do usług e-administracji. Współpracuje z jednostkami sektora publicznego i wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Kompleksowa oferta Banku kierowana jest do niemal każdej grupy społecznej. Wszystko to sprawia, że skutecznie przeciwdziała wykluczeniu finansowemu Polaków.

Bank wspiera wydarzenia kulturalne, dobroczynne i akcje społeczne, w realizację których stara się włączać środowiska lokalne. Przykładem takiego działania jest m.in. PKO Bieg Charytatywny organizowany od czterech lat pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”. W sumie od pierwszej edycji uczestniczyło w nim blisko 23 tys. osób, a Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała blisko 3 mln zł na posiłki dla dzieci.

Responsible Business Awards to nagroda Executive Club. Jej celem jest podkreślenie znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców we wdrożenie i promowanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. W pierwszej edycji konkursu w 2015 roku prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło został uhonorowany nagrodą w kategorii Outstanding CEO Philanthropist, za udzielanie wsparcia instytucjom i projektom, które zmieniają na lepsze wiele dziedzin życia społecznego.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.