Informacje o Banku

2018.11.08

PKO Bank Polski branżową Top Marką 2018

  • Marka PKO Banku Polskiego najsilniejsza medialnie w branży bankowej.
  • Siła naszej marki wynika z liczby publikacji, ich pozytywnego wydźwięku i najwyższego wskaźnika dotarcia.

W 11. edycji badania Top Marka realizowanego przez magazyn „Press” i Press-Service Monitoring Mediów, PKO Bank Polski utrzymał pozycję najbardziej medialnej marki w sektorze bankowym, ze względu na liczbę publikacji oraz jakość komunikacji na jego temat.

Transparentna i efektywna komunikacja z otoczeniem wpływa na jakość relacji banku z rynkiem, co pokazuje najnowszy raport Top Marka. Przeanalizowano w nim materiały prasowe, internetowe oraz publikacje w mediach społecznościowych od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku – łącznie ponad 52 mln informacji: 1 mln tekstów prasowych, 5 mln internetowych i 46 mln postów w mediach społecznościowych.

W tym okresie ukazało się ponad 355 tys. informacji o PKO Banku Polskim. Najwięcej, bo ponad 80 proc. z nich pojawiło się w social mediach, a ponad 16 proc. w internecie. Dominowały zagadnienia z obszaru giełdy, korporacji i sponsoringu. Tylko o aplikacji mobilnej IKO pojawiło się ponad 3,1 tys. wzmianek.

Rekordowym miesiącem był październik 2017 roku, kiedy opublikowanych zostało blisko 60 tys. informacji o banku. Dominowały wśród nich prognozy zysków za rok 2017 oraz - efekt zaangażowania banku w edukację finansową – informacje na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

W tym roku, raport Top Marka powstał na podstawie nowej metodologii badania. Wartością decydującą o miejscu w rankingu jest siła marki mierzona liczbą publikacji oraz oceną jakości komunikacji na jej temat.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.