Informacje o Banku

2019.08.12

Grupa PKO Banku Polskiego z kredytem hipotecznym w zielonej odsłonie

  • Kolejna inicjatywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wspierająca ekologiczne rozwiązania.
  • Dzięki świadectwu charakterystyki energetycznej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, niższa marża kredytu hipotecznego Własny Kąt.
  • W kwietniu PKO Bank Polski zaoferował klientom Ekopożyczkę na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych.

Kolejna inicjatywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wspierająca ekologiczne rozwiązania. Dzięki świadectwu charakterystyki energetycznej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu, klienci mogą liczyć na niższą marżę kredytu hipotecznego Własny Kąt. Od kwietnia mogą również korzystać z Ekopożyczki na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych.

W ofercie Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego dostępna jest już opcja „zielonej hipoteki”.

– Szerokie spektrum podejmowanych przez Grupę Kapitałową działań będących odpowiedzią na różne potrzeby społeczeństwa i środowiska naturalnego potwierdza nasze zaangażowanie w realizację idei zrównoważonego rozwoju. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poprzez swoje działania wspiera różnych interesariuszy w transformacji energetycznej. Poza wprowadzaniem eko-produktów plasuje instrumenty dłużne, które służą pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji mających na celu zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących Zielone Listy Zastawne - mówi Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego.  Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających energooszczędne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym zainspirował nas do rozszerzenia oferty kredytu hipotecznego o opcję „zielonej hipoteki”, dzięki której można sfinansować inwestycje proekologiczne na preferencyjnych warunkach. Oferta związana jest również z przystąpieniem GK PKO Banku Polskiego do projektu pilotażowego Energy Efficient Mortgages (EEM) mającego na celu wypracowanie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych hipotek – dodaje Paulina Strugała.

Oferta „zielonej hipoteki” dotyczy kredytów hipotecznych, oferowanych zarówno przez PKO Bank Polski jak i PKO Bank Hipoteczny, i umożliwia obniżenie marży w trakcie okresu kredytowania o 0,02 p.p.

- Bank, poprzez wdrożenie kolejnej inicjatywy „pro-eko” jakim jest „zielona hipoteka” zamierza uświadamiać klientów w zakresie korzyści płynących z wyższej efektywności energetycznej finansowanych nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości  pozwala na zweryfikowanie poziomu zapotrzebowania budynku na energię i tym samym umożliwia zaplanowanie oraz ewentualne ograniczenie kosztów utrzymania budynku, a przedłożenie dokumentu w banku umożliwia skorzystanie z atrakcyjnych warunków cenowych kredytu hipotecznego - mówi Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego. - Warto także zwrócić uwagę na możliwość skorzystania z istniejących programów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, wspieranych z budżetu państwa – dodaje Szymon Wałach.

Do skorzystania z oferty uprawnieni są klienci, którzy dostarczą, po zawarciu umowy kredytu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Okres ważności świadectwa nie może być krótszy niż 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia dokumentu do banku, a wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć:

  • 85 kWh/m2rok - dla lokalu mieszkalnego,
  • 95 kWh/m2rok - dla domu jednorodzinnego.

To kolejna inicjatywa proekologiczna GK PKO Banku Polskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy. PKO Bank Polski ma już w swojej ofercie Ekopożyczkę na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych, kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym, przystąpił do projektu pilotażowego Energy Efficient Mortgages (EEM), który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania. Ponadto PKO Bank Hipoteczny opracował kryteria oceny efektywności energetycznej finansowanych budynków mieszkalnych, które uwzględniają zarówno dane rynkowe jak i obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Kryteria te zostały uznane przez Climate Bonds Initiative jako wzorzec dla oceny zielonych budynków mieszkalnych w Polsce.

 

Zobacz także:

Raport - Korzystne perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2019 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 862 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 326 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 8,9 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec I kw. 2019 r. miała 3,4 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2018 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.