Informacje o Banku

2019.02.27

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Brokerem Roku 2018

  • Broker Roku – najważniejsza nagroda GPW – po raz kolejny trafił do Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
  • DM jest też najlepszy pod względem udziału w obrotach obligacjami na rynku Catalyst.

W giełdowym podsumowaniu ubiegłego roku, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego został uhonorowany dwiema statuetkami. Nagrodę główną - Broker Roku 2018 – otrzymał za największe zaangażowanie na rynkach GPW, najwyższy udział w obrotach akcjami na Głównym Rynku lokalnego brokera w transakcjach sesyjnych i pakietowych, najwyższą wartość obrotów obligacjami nieskarbowymi i skarbowymi w ramach Catalyst oraz za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW. Nagrodzony został również za najwyższy udział w obrotach obligacjami na rynku Catalyst.

- Jesteśmy liderem krajowego rynku. W minionym roku z powodzeniem realizowaliśmy naszą strategię osiągając doskonałe wyniki i zwiększając udziały we wszystkich segmentach działalności. Nagroda Broker Roku, którą otrzymujemy po raz kolejny świadczy nie tylko o tym, że skutecznie walczymy o rynek ale też o zaufaniu inwestorów - mówi Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego skutecznie umacnia pozycję wśród domów maklerskich. W ubiegłorocznym Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów po raz kolejny uzyskał najwyższe noty we wszystkich dziewięciu kategoriach, które oceniali w ankietach inwestorzy indywidualni. Ponadto Zespół analiz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego drugi raz z rzędu zwyciężył w rankingu analityków giełdowych opracowanym przez dziennik Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Podczas gali podsumowania roku giełdowego nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Organizatorem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a partnerami KDPW, KDPW_CCP oraz BondSpot S.A.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Po trzech kwartałach 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,73 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec III kw. 2018 r. miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.