PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 3,1 mld PLN
ZYSK NETTO *
297  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 192
ODDZIAŁÓW
1 151 
DETALICZNYCH

41

KORPORACYJNYCH

745

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 190
BANKOMATÓW
 
941
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,34  mln
KART BANKOWYCH

7,1  mln 
RACHUNKÓW

875 tys. 
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe  2017r.