PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 857 mln PLN
ZYSK NETTO *
286,4 mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 220
ODDZIAŁÓW
1 180 
DETALICZNYCH

40

KORPORACYJNYCH

790

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 213
BANKOMATÓW
 
941
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,09  mln
KART BANKOWYCH

6,98  mln 
RACHUNKÓW

0,86 mln
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe II kw 2017r.