PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 902 mln PLN
ZYSK NETTO *
290  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 208
ODDZIAŁÓW
1 167 
DETALICZNYCH

41

KORPORACYJNYCH

769

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 208
BANKOMATÓW
 
941
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,2  mln
KART BANKOWYCH

7,063  mln 
RACHUNKÓW

0,87 mln
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe III kw 2017r.