PKO Bank Polski
w liczbach

2 874 mln PLN
ZYSK NETTO *
285,6 mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

ODDZIAŁY PKO BANKU POLSKIEGO

1 238
ODDZIAŁÓW
1 198 
DETALICZNYCH

40

KORPORACYJNYCH

837 
AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 206 
BANKOMATÓW
 
857 
WPŁATOMATÓW

OBSŁUGA RACHUNKÓW KART

7,86  mln
KART BANKOWYCH

6,85  mln 
RACHUNKÓW

0,85 mln
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe 2016r.