PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 775 mln PLN
ZYSK NETTO *
295  mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 184
ODDZIAŁÓW
1 143
DETALICZNYCH

41

KORPORACYJNYCH

745

AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 179
BANKOMATÓW
 
941
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

8,46  mln
KART BANKOWYCH

7,19  mln 
RACHUNKÓW

885 tys. 
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe  1Q2018r.