PKO Bank Polski
w liczbach

LIDER W SEKTORZE BANKOWYM

 525 mln PLN
ZYSK NETTO *
288,5 mld PLN
WARTOŚĆ AKTYWÓW *

NAJWIĘKSZA W POLSCE  SIEĆ PLACÓWEK

1 230
ODDZIAŁÓW
1 190 
DETALICZNYCH

40

KORPORACYJNYCH

819 
AGENCJI

WYGODNE WYPŁATY I WPŁATY ŚRODKÓW


3 196 
BANKOMATÓW
 
857 
WPŁATOMATÓW

RACHUNKI I KARTY

7,99  mln
KART BANKOWYCH

6,91  mln 
RACHUNKÓW

0,86 mln
KART KREDYTOWYCH

* - Dane skonsolidowane
Źródło - Wyniki finansowe I kw 2017r.