Wyniki finansowe

2017.08.28

Poprawa udziałów rynkowych oraz rekordowe wyniki największego polskiego banku

  • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w drugim kwartale 2017 roku wypracowała 857 mln zł zysku netto, najwięcej w polskim sektorze bankowym, osiągając wysoką dwucyfrową dynamikę kwartalną.
  • PKO TFI był liderem sprzedaży netto w grupie konkurencyjnych TFI dzięki czemu awansował na drugą pozycję wśród największych towarzystw funduszy inwestycyjnych.
  • PKO Bank Polski coraz szerzej otwiera się na innowacje – testuje kolejne rozwiązania fintechowe, a od 1 września będzie rekrutował dojrzałe start-upy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej do programu Bridge to MassChallenge.

PKO Bank Polski w drugim kwartale 2017 roku wykorzystał dobrą kondycję polskiej gospodarki. Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego wyniósł 857 mln zł i był o 63,2 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Nawet przy rozłożeniu składki na fundusz restrukturyzacji banków na poszczególne kwartały, która jednorazowo obciążyła wynik w pierwszych trzech miesiącach roku, kwartalna dynamika zysku byłaby dwucyfrowa i wyniosłaby 17,9 proc. Tak dobry wynik to m.in. zasługa istotnego wzrostu przychodów i konsekwentnej poprawy efektywności działania. Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej wzrósł w ujęciu kwartalnym o 5,3 proc. i ukształtował się na poziomie ponad 3,1 mld, o 3,3 proc. wzrósł wynik odsetkowy, a o 3,2 proc. wynik prowizyjny.

- Dzięki rozwojowi działalności biznesowej i dalszej poprawie efektywności, zysk Grupy PKO Banku Polskiego w drugim kwartale osiągnął wysoką dwucyfrową dynamikę i wyniósł 857 mln zł. Po raz kolejny umocniliśmy status niekwestionowanego lidera polskiej bankowości, pozostając jednocześnie największym bankiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki banku wspierane są przez sukcesy spółek Grupy Kapitałowej, które systematycznie poprawiają swoje pozycje rynkowe - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Największy bank w Europie Środkowo-Wschodniej
Aktywa Grupy Kapitałowej po drugim kwartale 2017 roku wynosiły 286,4 mld zł i były o 5,1 proc. wyższe niż przed rokiem, dzięki czemu PKO Bank Polski ugruntował pozycję największego banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Portfel kredytowy w drugim kwartale zwiększył się o 4 mld zł (wzrost o 2 proc. kw/kw i 6,8 proc. r/r), co poprzez poprawę udziału w rynku kredytów do poziomu 17,8 proc. pozwoliło na umocnienie pozycji absolutnego lidera polskiego sektora bankowego.

Konsekwentna poprawa efektywności działania
Drugi kwartał 2017 roku to okres dalszej poprawy efektywności działania banku. Koszt ryzyka obniżył się o trzy punkty bazowe do poziomu 0,71 proc., spadł także udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości. Koszty działania banku zmniejszyły się o 12 proc., a marża odsetkowa wzrosła do 3,28 pp., co w zestawieniu z poprawą wyniku na działalności biznesowej o 5,3 proc. pozwoliło na wyraźne obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) w drugim kwartale o 8,6 pp. do poziomu 43,9 proc.

Spółki Grupy Kapitałowej umacniają pozycję rynkową
PKO TFI wykorzystał szanse wynikające z korzystnej sytuacji na rynkach finansowych oraz utrzymywania się stóp procentowych na rekordowo niskich poziomach. W drugim kwartale 2017 roku był liderem sprzedaży netto w grupie konkurencyjnych TFI i odnotował największy wzrost zarządzanych aktywów (+1,3 mld zł). Dzięki temu awansował na drugą pozycję wśród największych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz utrzymał pozycję lidera wśród największych polskich TFI dla inwestorów detalicznych. Z kolei PKO Leasing, uzupełniając ofertę banku, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku udzielił łącznego finansowania w kwocie 3,9 mld zł. Rekordowe obroty umocniły pozycję spółki jako lidera polskiego rynku z udziałem na poziomie 12,3 proc. Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności MŚP, który stanowi drugie, obok kredytu, zewnętrze źródło finansowania ich działalności.

Bank szeroko otwiera drzwi dla innowacji i kontynuuje zaangażowanie w cyfryzację państwa
PKO Bank Polski coraz szerzej otwiera się na innowacje. Od września rusza rekrutacja start-upów do programu Bridge to MassChallange Warsaw, którego bank jest głównym partnerem. Naszym celem jest przyciągniecie do Polski perspektywicznych rozwiązań fintechowych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W sierpniu, kilka miesięcy po zakupie przez PKO Bank Polski spółki technologicznej ZenCard,wystartował jej pierwszy projekt realizowany w ramach Grupy Kapitałowej. Po zakończonej sukcesem integracji technicznej z siecią terminali eService, uruchomiono platformę ZenCard 2.0, na bazie której ruszyła kampania promocyjna dla renomowanych klientów – MAKRO i Visa. W lipcu jako pierwsza polska instytucja finansowa, PKO Bank Polski rozpoczął test rozwiązania w technologii blockchain. Jego dostawcą jest Coinfirm, jeden z uczestników ścieżki akceleracyjnej dla start-upów „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” przeprowadzonej w ramach programu MIT EF Poland.

PKO Bank Polski kontynuuje także zaangażowanie w cyfryzację państwa. Od 1 sierpnia poprzez systemy transakcyjne banku można składać wnioski o świadczenie z programu 500+ na kolejny rok. Dotychczas złożono ich ponad 130 tys., a łącznie od początku udostępnienia funkcjonalności w 2016 roku, już niemal 300 tys. Co trzeci wniosek o świadczenie składany elektronicznie pochodzi z systemów transakcyjnych PKO Banku Polskiego.

Zdobywamy nagrody i wyróżnienia
W drugim kwartale 2017 roku PKO Bank Polski zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich znalazł się tytuł „Transparentna spółka roku 2016” w rankingu komunikacji spółek publicznych wchodzących w skład WIG20 z rynkiem, przygotowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”. Dziennik „Rzeczpospolita” przyznał bankowinagrodę Filar Budżetu za ubiegłoroczne wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku CIT, które były najwyższe wśród instytucji finansowych. Po raz kolejny PKO Bank Polski zdobył także tytuł Pracodawcy Roku w badaniu międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Sukcesy odnoszą także ekonomiści banku. Zajęli pierwsze miejsce w rankingu trafności prognoz makroekonomicznych dla Polski, przygotowywanym przez Focus Economics. Portal StrefaInwestorow.pl wyróżnił natomiast komunikację analiz ekonomicznych i rynkowych powstających w banku, wskazując @Analizy_PKOBP jako najlepszy profil analityczny na Twitterze w kategorii banki i domy maklerskie.

Wsparcie dla Polaków w trudnych chwilach
PKO Bank Polski wspiera Polskę i Polaków również w trudnych sytuacjach. Jako instytucja zaufania publicznego bank oferuje rozwiązania dla klientów, którzy ucierpieli podczas sierpniowych nawałnic. Osobom, które posiadają pożyczkę lub kredyt hipoteczny albo gotówkowy w PKO Banku Polskim, umożliwiliśmy zawieszenie spłacania rat na 12 miesięcy. Jeśli posiadają ubezpieczenie nieruchomości do kredytów hipotecznych oraz cesję na rzecz banku, przy odszkodowaniu w wysokości do 5 tys. zł, ubezpieczyciel przekazuje środki na naprawę szkody bezpośrednio poszkodowanym.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 827 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 286,4 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,1 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,2 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już niemal 1,5  mln aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.