Wyniki finansowe

2018.08.28

Lider tabeli po pierwszej połowie

  • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,69 mld zł zysku netto w I połowie 2018 roku, o 22,3 proc. więcej niż przed rokiem i najwięcej w polskim sektorze finansowym.
  • Dynamicznie rośnie liczba klientów korzystających z usług PKO Banku Polskiego, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zwiększanie wyniku na działalności biznesowej.
  • Silna pozycja kapitałowa pozwoliła na wypłatę akcjonariuszom 688 mln zł dywidendy.

Pierwsza połowa 2018 r. była bardzo dobra zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla PKO Banku Polskiego. Tempo wzrostu PKB przekroczyło 5 proc., przyspieszyły inwestycje, dynamicznie rosły płace Polaków. W takich warunkach,  Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 1,69 mld zł i był o 22,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec półrocza wyniósł blisko 6,5 mld zł i rósł głównie dzięki silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 8,3 proc. r/r do poziomu ponad 4,5 mld zł) oraz wyniku prowizyjnego (wzrost o 2,7 proc. r/r do poziomu blisko 1,5 mld zł). W II kw. 2018 r. wynik na działalności bankowej osiągnął rekordowy poziom 3,28 mld zł.

- PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem bankowej ekstraklasy, a pierwsza połowa 2018 r. zakończyła się dla drużyny spółek naszej grupy kapitałowej doskonałym, najwyższym w sektorze finansowym, wynikiem 1,69 mld zł zysku netto. Dobra strategia, ciągłe doskonalenie taktyki i celne podania przynoszą efekty. Dynamicznie rośnie liczba klientów korzystających z naszych usług, co przekłada się na wzrost skali biznesu i zwiększanie wyniku na działalności biznesowej. Korzystnie na wynik wpływa też wysoka dyscyplina kosztowa. Dzięki ostrożnemu podejściu do ryzyka spełniliśmy wymogi kapitałowe  sektorowego arbitra i wypłaciliśmy akcjonariuszom 688 mln zł dywidendy -  powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Niekwestionowany lider polskiej bankowości
Aktywa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 298,7 mld zł i były o 4,3 proc. wyższe niż w I półroczu 2017 r. Do niemal 230 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów Grupy Kapitałowej Banku, o ponad 10 proc. do niemal 263 mld zł zwiększyła się kwota oszczędności klientów powierzonych bankowi. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i depozytów.

Silna pozycja kapitałowa
Konsekwentna kontrola kosztów i rozwój działalności biznesowej pozwoliły na istotną poprawę efektywności kosztowej mierzonej wskaźnikiem C/I, który po I połowie 2018 r. wyniósł 45,3. Ostrożne zarządzanie ryzykiem, przy dodatkowym wsparciu dobrej sytuacji polskiej gospodarki, zaowocowało obniżeniem wskaźnika kredytów z rozpoznaną utratą wartości do 5,2 proc. i spadkiem kosztu ryzyka do poziomu 67 pb. Dzięki konsekwentnemu zwiększaniu wskaźników kapitałowych, w sierpniu 2018 r. PKO Bank Polski wypłacił swoim akcjonariuszom 688 mln zł dywidendy. Bank spełnia również kryteria KNF do wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok.

Więcej rachunków, nowe funkcje kartowe
Realizowana strategia, która zakłada rozwój skali działania dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań i konsekwentnej cyfryzacji usług oraz koncentracji na potrzebach klientów, przynosi wymierne efekty. W ciągu roku liczba obsługiwanych rachunków bieżących zwiększyła się o 4,1 proc., czyli prawie o 290 tys. Jednocześnie liczba wydanych kart po I połowie 2018 r. wynosiła ponad 8,65 mln i była o 7 proc. większa niż przed rokiem. Od czerwca klienci indywidualni posiadający karty debetowe PKO Banku Polskiego mogą podpiąć do nich rachunki prowadzone w walutach obcych. Nowością jest także umożliwienie posiadaczom kart płatniczych korzystania z usługi Garmin Pay. Mając zegarek typu smartwatch, wyposażony w tę funkcję, klienci indywidualni banku mogą płacić zbliżeniowo wykorzystując swoją kartę płatniczą. 

100 milionów transakcji w IKO
Nadal rośnie popularność aplikacji bankowości mobilnej IKO. Liczba aktywnych aplikacji w połowie roku wynosiła 2,6 mln, co oznacza że było ich o 78 proc. więcej niż przed rokiem. Rekordy bije też transakcyjność aplikacji. Klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo zapłacili mobilnie już 100 milionów razy. 5 lat temu IKO było najczęściej wykorzystywane do wypłat gotówki z bankomatów, dziś prawie 1/3 transakcji to płatności w Internecie, a w każdym miesiącu bank notuje nawet 7 milionów transakcji mobilnych. Odpowiadając na potrzeby klientów, w II kwartale roku udostępniono aplikację IKO w dwóch kolejnych językach: ukraińskim i rosyjskim. Zadowolenie użytkowników z IKO przełożyło się na tytuł najlepszej na świecie bankowej aplikacji mobilnej według brytyjskiego Retail Banker International.

1 miliard zł obrotów w kantorze internetowym
Od stycznia 2018 roku klienci PKO Banku Polskiego mają możliwość wymiany walut za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO, a od lipca usługa dostępna jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i można z niej korzystać także za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO. Do kantoru zalogowało się już 35 tys. klientów, którzy za jego pośrednictwem wykonali ponad 200 tys. transakcji na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Kantor internetowy daje możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych, a w połączeniu z komplementarnymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, kantor pozwala w szybki sposób obsługiwać codzienne płatności w walutach obcych. Dzięki tej usłudze i powiązanym produktom zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi mogą lepiej zarządzać swoimi finansami.

PKO TFI rośnie na kurczącym się rynku
W czerwcu sąd zarejestrował fuzję PKO TFI i Gamma TFI. Połączenie zamyka pierwszą akwizycję TFI w Grupie PKO Banku Polskiego. PKO TFI jest obecnie liderem na rynku detalicznych funduszy inwestycyjnych z udziałem rynkowym wynoszącym 18 proc. Pomimo skurczenia się rynku funduszy w Polsce w drugim kwartale o 2,8 proc., PKO TFI wypracowało solidne wzrosty - aktywa w zarządzaniu zwiększyły się o 5,4 proc. do poziomu 33,4 mld zł. Wzrost wartości aktywów to przede wszystkim zasługa dodatniego wyniku sprzedaży.

Pierwsze półrocze 2018 r. zakończyło się dobrymi wynikami także w przypadku pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Odgrywają one coraz większą rolę w rozwoju grupy tworząc ekosystem komplementarnych usług finansowych. Dzięki wzrostowi organicznemu, a także selektywnym akwizycjom, zwiększają udziały i umacniają pozycje w poszczególnych segmentach rynku. Wykorzystując synergie płynące ze współpracy w ramach Grupy, wypracowują rosnące z roku na rok zyski, które mają coraz większy udział w skonsolidowanym wyniku PKO Banku Polskiego.

Własny akcelerator dla start-upów „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”
PKO Bank Polski uruchomił nabór do autorskiego programu akceleracyjnego „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. To pierwszy akcelerator, który posiada elementy środowiska API dedykowane start-upom. Program skierowany jest do start-upów rozwijających innowacyjne rozwiązania w zakresie usług finansowych. Młode firmy biorące udział w „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” otrzymają wsparcie w postaci zaplecza technologicznego i wiedzy. Najlepsze start-upy, które przejdą proces rekrutacji, mogą także liczyć na wsparcie banku w procesie skalowania ich biznesu. Start akceleratora „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” to kolejny krok we współpracy PKO Banku Polskiego ze środowiskiem start-upowym. W 2017 r. bank jako pierwsza polska instytucja finansowa dokonał bezpośredniej inwestycji w spółkę fintechową, jest też pierwszym polskim który wdraża technologię blockchain do procesu potwierdzania autentyczności dokumentów bankowych.

Dominacja w obsłudze JST, lider konsorcjum banków finansujących Grupę Azoty
W drugim kwartale 2018 r. PKO Bank Polski podpisał umowę na obsługę budżetu województwa małopolskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Bank umocnił dzięki temu swoją pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie usług dla jednostek samorządu terytorialnego – swoją obsługą obejmuje ponad połowę województw i miast wojewódzkich. Bank konsekwentnie utrzymuje także pozycję w segmencie finansowania korporacyjnego. W ostatnim kwartale konsorcjum banków, z PKO Bankiem Polskim jako liderem i agentem, podpisało umowę z Grupą Azoty, zwiększając kwotę kredytu udzielonego w 2015 roku z 1,5 mld zł do 3 mld zł, przy udziale PKO Banku Polskiego za poziomie 1,05 mld zł. Kredyt umożliwi Grupie Azoty finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym m.in. realizację strategii i programu inwestycyjnego do 2026 roku.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I połowie 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,69 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 298,7 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,6 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.