Produktowe

2017.08.02

Ubezpieczenia podróżne już dostępne w iPKO i IKO

  • „Ubezpieczenia dobrze dobrane” chronią dom, życie i zapewniają bezpieczeństwo w podróży.
  • Polisy „Mój Dom24”, „Moje Życie24” są dostępne w serwisie internetowym iPKO, a polisa „Moje Podróże24” w iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO.
  • Wyniki badań PBS wskazują na rosnącą rolę banków w dystrybucji ubezpieczeń - klienci preferują sprawdzone instytucje finansowe.

„Moje Podróże 24” są już trzecim ubezpieczeniem oferowanym przez PKO Ubezpieczenia w pakiecie „Ubezpieczeń dobrze dobranych”. Razem z ubezpieczeniem „Mój Dom24” i „Moje Życie24” pozwalają klientom PKO Banku Polskiego kompleksowo ubezpieczyć dom, życie i zapewnić sobie bezpieczeństwo na wakacjach czy w podróży służbowej. Każde z tych ubezpieczeń można dopasować odpowiednio do potrzeb określając samodzielnie jego zakres oraz koszty. Polisy można kupić w serwisie transakcyjnym iPKO, a „Moje podróże 24” również w aplikacji mobilnej IKO. „Ubezpieczenia dobrze dobrane” są odpowiedzią na potrzeby klientów. Wyniki badania PBS pokazują, że klienci coraz chętniej kupują polisy w banku - niemal co trzeci korzystał z takiej oferty ubezpieczeń.

W „Ubezpieczeniach dobrze dobranych” klient sam określa zakres i sumę ubezpieczenia przy zakupie polisy. W ten sposób ma możliwość określenia wysokości składki jaką będzie płacił. Wybierając „Moje Podróże24” można się ubezpieczyć na podróż w kraju lub za granicę. Oprócz standardowej pomocy w zakresie kosztów leczenia i ubezpieczenia assistance, NNW oraz OC, klienci otrzymują pomoc w zaostrzeniach lub powikłaniach chorób przewlekłych. W rozszerzonym zakresie polisy można m.in. zabezpieczyć się na wypadek rezygnacji  lub skrócenia czasu wyjazdu. Klient otrzyma 10 proc. zniżki jeśli wśród ubezpieczonych jest co najmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko w wieku do lat 20. Okazją do 10 proc. zniżki jest także posiadanie Karty Dużej Rodziny. Z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zniżka przy zakupie polisy wyniesie 30 proc. Przy posiadaniu wszystkich aktualnych kart zniżkowych można skorzystać z każdej z tych zniżek, co w efekcie daje obniżoną składkę za ubezpieczenie.

Wybierając „Mój Dom24” można ubezpieczyć dom lub mieszkanie, również ruchomości domowe na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia. Ponadto polisa może zawierać ubezpieczenie OC i Domowe Assistance. W „Moim Domu24” klient  może samemu określić zakres ubezpieczenia lub wybrać jeden z trzech już przygotowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe wariantów. Kupując polisę „Moje Życie24”  zabezpieczamy się na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania. Podobnie można wybrać od czego się ubezpieczamy określając jedną z czterech opcji sumy ubezpieczenia.

Pod marką PKO Ubezpieczenia obsługujemy już ponad 1 mln klientów – mówi Sławomir Łopalewski, prezes PKO Ubezpieczenia. – Nieustannie staramy się rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klientów stąd w naszej ofercie „Ubezpieczenia dobrze dobrane” – produkty elastyczne, w dobrej cenie i dostępne 24 godziny na dobę on-line. Nasze ubezpieczenia można kupić w serwisie transakcyjnym PKO Banku Polskiego oraz w aplikacji mobilnej IKO, co jest naturalnym krokiem w kierunku poszerzania dostępności naszej oferty – dodaje. 

Zakup ubezpieczenia w banku jest korzystny ze względu na wygodny sposób zarządzania własnym portfelem finansowym. Jak pokazują badania klienci coraz aktywniej korzystają z platform bankowości internetowej. Dobrze gdy w ramach jednej platformy mogą zarządzać wszystkimi posiadanymi produktami finansowymi – kontem osobistym, spłatą pożyczek i kart kredytowych, a także polisami ubezpieczeniowymi. Dla ponad połowy respondentów (58 proc.) to ważny element wpływający na decyzję o wyborze jednego partnera finansowego do bieżącej obsługi finansowej. Co piąta osoba jest skłonna zgodzić się ze stwierdzeniem, że bank to najpewniejsze miejsce na zakup ubezpieczenia. Wśród badanych powyżej 45. roku życia twierdzi tak już co czwarty respondent.

Badania PBS wskazują, że klienci ubezpieczeniowi dzielą się na aktywnych, czyli takich, którzy samodzielnie szukają informacji w internecie i podejmują decyzję o zakupie ubezpieczenia oraz pasywnych, którzy polegają na rekomendacji agenta czy też znajomych. Osoby kupujące ubezpieczenie głównie przez internet wskazują, że wybierają kanał sprzedaży on-line ze względu na niską cenę (38 proc.), oszczędność czasu (29 proc.) oraz wygodę  zakupu i dostępność 24h (28 proc.). Są to najczęściej osoby młode, samodzielne, świetnie poruszające się w sieci i załatwiające tam większość spraw.  Jak wynika z badań, już 35 proc. Polaków w wieku 25-34 lata kupuje ubezpieczenie w systemie direct (w internecie i przez telefon). Z tych możliwości wyboru oferty ubezpieczeniowej korzysta także co piąta osoba w wieku 35-44 lata. 

Zdaniem respondentów popularność zakupu produktów finansowych przez internet będzie rosła, a wśród argumentów zachęcających do wypróbowania zakupu ubezpieczenia on-line wymieniają niższą cenę, łatwość i przyjazność procesu zakupu, rekomendację znajomego.

Badanie preferencji ubezpieczeniowych klientów banków zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie PKO Ubezpieczenia i PKO Banku Polskiego w październiku 2016 r.  na reprezentatywnej grupie 694 osób (skrócony raport  w formie prezentacji do pobrania w plikach poniżej).

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 525 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 288,5 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która została aktywowana już 1,2 mln razy, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.