Produktowe

2018.08.27

Nowa karta debetowa PKO Junior dla dzieci poniżej 13. roku życia

  • Dotychczasowa oferta kart przedpłaconych dla dzieci zostaje zastąpiona kartą debetową PKO Junior.
  • Karta PKO Junior to nadal jedyny taki produkt bankowy na polskim rynku.
  • PKO Bank Polski ubankowił 10% społeczeństwa do 13. roku życia w Polsce.

Nowa karta debetowa PKO Junior jest już dostępna w ofercie PKO Banku Polskiego dla dzieci poniżej 13. roku życia. Kartę w formie klasycznego plastiku lub naklejki zbliżeniowej mogą zamówić rodzice w serwisie transakcyjnym iPKO lub w oddziałach w całej Polsce.

W PKO Banku Polskim dzieci poniżej 13. roku życia mogą już od kilku lat w ramach PKO Junior uczyć się w praktyce, pod okiem rodziców, zarządzania swoim budżetem czy korzystania z podstawowych narzędzi bankowych. Jednym z elementów tej oferty edukacyjnej są karty płatnicze – dotychczas były dostępne w formie niespersonalizowanych kart przedpłaconych, a od dziś w postaci karty plastikowej z nazwiskiem dziecka lub naklejki zbliżeniowej. Umożliwiają one dokonywanie płatności w sklepach, w tym także zbliżeniowych, płatności w intrenecie oraz wypłat gotówki z bankomatów (tylko karty plastikowe).

- Kompleksowa oferta PKO Junior dla dzieci to nie tylko najlepsza możliwa praktyczna edukacja finansowa, ale także silne wsparcie obrotu bezgotówkowego w Polsce. Dotychczas nasi najmłodsi klienci używali swoich kart PKO Junior najczęściej do płacenia w sklepach. Ta rosnąca dzięki PKO Junior świadomość ekonomiczna najmłodszego pokolenia Polaków jest bezcenna – podkreśla Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Karta debetowa PKO Junior wydawana jest na wniosek rodzica (który musi posiadać dowolny ROR w PKO Banku Polskim) i jest przypisana do specjalnego rachunku karty. Dziecko, używając karty, korzysta ze środków, którymi został wcześniej zasilony rachunek karty. Zasilenia można dokonać w serwisie iPKO w sekcji PKO Junior, w aplikacji IKO, we wpłatomacie,  przelewem z dowolnego banku, a także wpłatą gotówkową na rachunek karty w placówce PKO Banku Polskiego.

Karty plastikowe PKO Junior oraz naklejki są wydawane na 2 lata i automatycznie wznawiane do ukończenia przez dziecko 13 lat. Zarządza nią rodzic, który w serwisie transakcyjnym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, poprzez call center może kartę aktywować, zasilić, zastrzec, nadać lub zmienić PIN, zmienić limity czy sprawdzić historię transakcji. Dziecko w serwisie internetowym PKO Junior może mieć też udostępnioną informację o stanie środków na koncie karty.

PKO Bank Polski od lat intensywnie rozwija swoją ofertę dla młodych klientów, oferując im nowoczesną bankowość z wielokanałowym i niezawodnym dostępem, innowacyjne rozwiązania, bezpieczeństwo, ale także szeroki kontekst edukacyjny. Dzięki tym działaniom bank prowadził na koniec 2. kwartału 2018 r. ponad 1,3 mln kont dla osób do 26. roku życia.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.