Produktowe

2013.10.21

Lokata PKO Pierwszy Kapitał – oszczędności na dobry start

PKO Bank Polski oferuje lokatę PKO Pierwszy Kapitał przygotowaną z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Lokata jest uzupełnieniem oferty PKO Junior, w ramach której ze swojego konta internetowego korzysta już 45 tysięcy dzieci poniżej 13. roku życia. PKO Konto Dziecka w ofercie PKO Junior można już otworzyć z poziomu bankowości elektronicznej iPKO lub w procesie kurierskim, bez konieczności wizyty w oddziale.

Lokata PKO Pierwszy Kapitał pozwala na długoterminowe, 12-letnie oszczędzanie środków z myślą o zabezpieczeniu finansowym dzieci w przyszłości. Cel oszczędzania jest dowolny i zależy wyłącznie od rodzica – zgromadzone środki można przeznaczyć na przykład na studia, pierwszy samochód czy wkład własny na mieszkanie dla dziecka.

W ramach produktu zostało przygotowanych 5 programów oszczędzania, które różnią się wysokością comiesięcznych dopłat. Im wyższy program oszczędzania, tym większa premia odsetkowa. Z chwilą otwarcia rachunku lokaty PKO Pierwszy Kapitał, posiadacz deklaruje wnoszenie systematycznych comiesięcznych wpłat w formie bezpłatnego zlecenia stałego – w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania:

Program oszczędzania PKO Pierwszy Kapitał 

Pierwsza wpłata

Minimalna i maksymalna dopłata

Program 100

100 zł100 zł
Program 200200 zł200 zł
Program 300300 zł300 zł
Program 400400 zł400 zł
Program 500500 zł500 zł
 

Program oszczędzania PKO Pierwszy Kapitał

WIBOR 3M (27.09.2013)

Premia odsetkowa

Suma oprocentowania w skali roku

Program 100

2,67%

0,10%2,77%
Program 200

2,67%

0,20%2,87%
Program 300

2,67%

0,30%2,97%
Program 400

2,67%

0,40%3,07%
Program 500

2,67%

0,50%3,17%
 

Środki pieniężne gromadzone na lokacie są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Podstawą naliczenia odsetek jest stawka referencyjna WIBOR 3M, zaś zmiana oprocentowania będzie następowała co kwartał kalendarzowy. Warunkiem uzyskania premii odsetkowej jest zgromadzenie na koniec każdego miesiąca oszczędzania salda wymaganego dla danego programu oszczędzania. Pierwsza kapitalizacja odsetek nastąpi po 24 miesiącach, kolejne będą następować co pół roku. W każdym miesiącu oszczędzania można dokonać maksymalnie dwóch dopłat do lokaty w wysokości zgodnej z wybranym programem oszczędzania. Jeden klient może otworzyć maksymalnie 5 rachunków lokaty PKO Pierwszy Kapitał – po jednym z każdego programu oszczędzania.

W lipcu 2013 roku PKO Bank Polski wdrożył ofertę PKO Junior - jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych i zarazem kompleksowy program edukacji finansowej. W ramach tej oferty dzieci poniżej 13. roku życia mogą teraz poprzez swoje osobiste konta internetowe otrzymywać kieszonkowe, inicjować przelewy, doładowywać telefon komórkowy, oszczędzać na określone cele czy podejmować i realizować wyzwania stawiane przez rodziców. Dziecko uczy się pod nadzorem rodzica świadomie zarządzać budżetem, oszczędzać oraz zdobywa praktyczną umiejętność obsługi konta bankowego.

Obecnie swoje pierwsze konto internetowe w ramach oferty PKO Junior ma już ponad 45 tysięcy dzieci poniżej 13. roku życia. PKO Konto Dziecka w ofercie PKO Junior można już otworzyć bez konieczności wizyty w oddziale: z poziomu bankowości elektronicznej iPKO (obecni klienci Banku) lub w procesie kurierskim (obecni i nowi klienci Banku).

W telewizji, prasie i Internecie rozpoczęła się kampania reklamowa z udziałem Szymona Majewskiego promująca ofertę PKO Junior. Reklama pojawi się w głównych i specjalistycznych stacjach telewizyjnych, w prasie kobiecej oraz w Internecie m.in. w portalach zasięgowych, witrynach familijnych i portalach społecznościowych. Za realizację działań offline odpowiadają DDB i Universal McCann, za realizację działań online OS3 i Value Media. Kampania potrwa do 17 listopada br.

Więcej informacji o lokacie PKO Pierwszy Kapitał oraz o ofercie PKO Junior można uzyskać na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl oraz www.pkobp.pl/junior, w oddziałach w całej Polsce, a także pod numerami Infolinii 801 302 302 lub 81 535 65 65.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku za I półrocze 2013 roku wyniósł 1,53 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz czwarty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse - jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.