Produktowe

2018.04.27

10 tys. polis „Moje Podróże 24” sprzedał PKO Bank Polski

  • Już 10 tys. polis ubezpieczenia turystycznego „Moje Podróże 24” kupili klienci PKO Banku Polskiego korzystając z IKO i iPKO
  • PKO Ubezpieczenia zebrało blisko 1 mln zł składki z ubezpieczeń turystycznych
  • 80 proc. ubezpieczonych wybrało na miejsce odpoczynku Europę i kraje basenu Morza Śródziemnego

Klienci PKO Banku Polskiego kupili ponad 10 tys. polis ubezpieczeniowych „Moje Podróże 24”. Oferta funkcjonuje na rynku zaledwie od 9 miesięcy, a suma zebranych przez PKO Ubezpieczenia składek zbliża się do 1 mln zł.

- Cieszymy się, że klienci docenili nasz produkt i coraz chętniej ubezpieczają się za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO i serwisu internetowego iPKO. Staraliśmy się stworzyć produkt maksymalnie dopasowany do ich potrzeb, a równocześnie prosty do kupienia i intuicyjny w wyborze zakresu ubezpieczenia. Blisko 80 proc. osób, które wykonało kalkulację oferty, zdecydowało się na zakup naszego ubezpieczenia turystycznego – to bardzo dobry wynik – mówi Danuta Gołaszewska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty Ubezpieczeń w PKO Banku Polskim.

Ubezpieczenie  posiada unikalną na rynku opcję „od teraz” atrakcyjną dla tych, którzy decyzję o zakupie polisy pozostawiają na ostatnią chwilę. Opcja ta daje możliwość zakupu polisy i aktywacji ochrony w dniu rozpoczęcia podróży lub nawet w jej trakcie. Sporo klientów o konieczności posiadania polisy przypomina sobie w ostatnim momencie.

„Moje podróże 24” – ubezpieczenie podróżne, przygotowane przez PKO Ubezpieczenia mogą kupić posiadacze kont w PKO Banku Polskim korzystając z IKO lub iPKO. Dotychczas 80 proc. klientów kupiło ubezpieczenie z opcją podróży do Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego, przy czym 45 proc. z nich skorzystało z unikalnej zniżki za posiadanie Europejskiego Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zniżka ta umożliwia obniżenie składki o 30 proc. i nie jest jedynym benefitem. Kupując polisę „Moje Podróże 24” można skorzystać również z 10 proc. zniżki rodzinnej, a posiadacze Karty Dużej Rodziny zyskują kolejne 10 proc. obniżenia składki.

Ubezpieczenie działa, w zależności od wybranej opcji na obszarze: Polski + 30 km od granicy, Europy oraz świata. Pierwsza opcja chwalona jest przez amatorów wędrówek po kraju, a szczególnie wycieczek w pasmach górskich przy granicy na południu Polski. Zakres ochrony ubezpieczenia można dopasować do rodzaju aktywności, jaką będziemy wykonywać podczas wyjazdu – może być to typowy wypoczynek (80 proc. wszystkich polis ma tę właśnie opcję), uprawianie sportów ekstremalnych czy też sportów zimowych wysokiego ryzyka. Ubezpieczenie jest również dopasowane do potrzeb osób pracujących za granicą. W skład standardowego pakietu wchodzą ubezpieczenia: kosztów leczenia i ubezpieczenie assistance z szerokim zakresem usług, NNW oraz OC osób fizycznych w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, family assistance – specjalne ubezpieczenie dla osób bliskich ubezpieczonego pozostających w Polsce podczas jego podróży zagranicznej. Wśród klientów wybierających opcje dodatkowe największym powodzeniem cieszy się niezmiennie ubezpieczenie assistance w podróży zagranicznej samochodem – wybiera je prawie połowa kupujących.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,1 mld zł (najwięcej w polskim sektorze bankowym) a wartość aktywów sięgnęła niemal 300 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,3 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.