Informacje o Banku

2017.06.22

Zbigniew Jagiełło Bankowym Menedżerem Roku 2016

  • Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego został wybrany Bankowym Menedżerem Roku 2016.
  • Zbigniew Jagiełło już po raz trzeci zdobył ten tytuł.

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło zwyciężył w konkursie Bankowy Menedżer Roku 2016, organizowanym przez redakcję Gazety Bankowej. Już po raz trzeci został uhonorowany tym tytułem. Laureatem konkursu był także w 2012 i 2015 roku.

Pod kierownictwem Prezesa Jagiełły (od 2009 r.) Bank konsekwentnie umacnia pozycję lidera polskiej bankowości. W ubiegłym roku Grupa Kapitałowa Banku wypracowała zysk netto na poziomie 2,87 mld zł, który był najwyższy w polskim sektorze finansowym. Skonsolidowane aktywa wzrosły o 7 proc. osiągając poziom 285,6 mld zł.

Bank znacząco rozwinął skalę działalności, osiągnął ponadprzeciętną efektywność i dochodowość, umocnił pozycję lidera we wszystkich ważnych segmentach rynku. Dynamiczny rozwój, pomimo zmiennej sytuacji gospodarczej, wspierała nowoczesna oferta produktowa oraz modernizacja organizacji. Realizując strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” Bank wdraża kolejne innowacyjne usługi. Wspiera tym samym cyfrową transformację polskiej gospodarki, kluczowe innowacyjne projekty i branże przyszłości.

- Jesteśmy liderem polskiego sektora bankowego, instytucją elastyczną i nowoczesną. Uczestniczymy w istotnych dla Polski projektach inwestycyjnych, szukamy rozwiązań, które pomagają wykorzystać potencjał naszego kraju i odpowiadają na stojące przed Polską wyzwania rozwojowe. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez wspólnej pracy wszystkich pracowników Banku, którzy każdego dnia budują bezpieczne fundamenty pod rozwój naszej organizacji – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Laureata konkursu na Bankowego Menedżera Roku wybiera jury, biorąc pod uwagę m.in. skuteczność w zarządzaniu, wyniki finansowe, przestrzeganie zasad dobrej konkurencji, a także stosowanie norm Odpowiedzialnego Biznesu, ale liczy się też głos konkurentów, którzy również oceniają kandydatów nominowanych do nagrody.  

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 525 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 288,5 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,3 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 22 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która została aktywowana już 1,2 mln razy, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 13 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.