Informacje o Banku

2017.09.01

Województwo pomorskie nowym klientem PKO Banku Polskiego

  • PKO Bank Polski podpisał umowę na obsługę budżetu województwa pomorskiego.
  • To ósme obsługiwane przez Bank województwo obok kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
  • Udział PKO w zakresie finansowania samorządów kredytami to ponad 19 proc., a w emisji obligacji komunalnych – ponad 40 proc.

Od 1 września PKO Bank Polski będzie obsługiwał rachunki budżetu województwa pomorskiego oraz jednostek podległych. Umowa została zawarta na 5 lat. Łącznie bank zapewnia obsługę ośmiu województw, ośmiu miast wojewódzkich oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Umowę na prowadzenie od 1 września kompleksowej obsługi bankowej Województwa Pomorskiego i jego podległych jednostek organizacyjnych, w latach 2017–2022, podpisali Marszałek Województwa - Mieczysław Struk oraz Członek Zarządu Województwa - Ryszard Świlski, a ze strony Banku – Mariusz Noch, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego i Karina Zwiefka, dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Gdańsku.

Obsługa bankowa budżetu Województwa Pomorskiego to prowadzenie rachunków,  realizacja operacji bankowych w systemie bankowości elektronicznej, kompleksowa obsługa kart, udostępnianie terminali płatniczych, czy też, pozwalające na sprawne zarządzanie przepływami finansowymi w jednostkach samorządowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego. Dodatkowo jest to również udzielanie kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kolejnych latach obsługi.

- PKO Bank Polski od lat pozostaje istotnym partnerem sektora samorządowego. Świadczymy usługi na bardzo korzystnych warunkach i dzięki doświadczeniu w obsłudze tego typu klientów, wciąż uatrakcyjniamy ofertę. Nasza współpraca z samorządami dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych, ale opiera się na kompleksowym doradztwie m.in. w zakresie montażu finansowego czy realizacji inwestycji. Dotychczasowa obsługa siedmiu województw oraz ostatnio zawarta umowa z województwem pomorskim potwierdza, że oferta Banku dobrze realizuje potrzeby jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Dotychczas PKO Bank Polski obsługiwał także wojewódzkie placówki medyczne: Copernicus Podmiot Leczniczy, sieć szpitali – Szpitale Pomorskie oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie.

Najlepsza oferta dla samorządów
Wśród największych klientów PKO Banku Polskiego z sektora jst było dotąd siedem województw: mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, podkarpackie, lubelskie, kujawsko-pomorskie i świętokrzyskie oraz połowa miast wojewódzkich: Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław i Zielona Góra. Od sierpnia Bank obsługuje Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, w tym wszystkie główne miasta województwa śląskiego. Na koniec czerwca br. udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu samorządów kredytami wyniósł ponad 19 proc.

Oprócz kompleksowej obsługi budżetów jednostek samorządowych PKO Bank Polski udostępnia m.in. możliwość instalacji opłatomatów, działających już w sześciu miastach. Bank rozszerzył również swoją ofertę w ramach usługi „PKO masowe wypłaty” o możliwość realizacji zleceń płatniczych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów. To duże ułatwienie, umożliwiające wypłaty np. świadczeń z programu 500+ w ponad 3 tys. urządzeń PKO. Klient może dokonać zlecenia wypłaty bez konieczności pojawienia się w oddziale, bez karty, a bankomaty zapewniają nieprzerwaną dostępność do gotówki 24 godziny na dobę. Bank ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i finansuje także przedsięwzięcia służące społeczności lokalnej, jak np. budowa nowoczesnej spalarni odpadów w Poznaniu.

Bank jest także liderem w organizacji i obsłudze emisji obligacji komunalnych. W 2016 roku zorganizował ponad 125 spośród ok. 200 emisji przeprowadzonych przez samorządy, w tym dla województwa małopolskiego (284 mln zł), Miasta Piły (60 mln zł) oraz Miasta Płocka (50 mln zł). Wartość zadłużenia z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych za pośrednictwem PKO Banku Polskiego wyniosła, według danych na koniec grudnia 2016 roku, ponad 8 mld zł, co stanowiło 41 proc. rynku.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W II kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 827 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 286,4 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,1 proc.) oraz kredytów (17,8 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,2 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już niemal 1,5  mln aktywacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.