Informacje o Banku

2016.12.01

Transakcja zakupu Raiffeisen-Leasing Polska przez PKO Leasing sfinalizowana

Transakcja zakupu 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska od Raiffeisen Bank International przez PKO Leasing została sfinalizowana 1 grudnia 2016 roku. Dzięki planowanemu połączeniu obu spółek, PKO Leasing stanie się liderem branży z udziałem w rynku przekraczającym 13 proc.

Wcześniej zgody na przejęcie kontroli nad kupowaną spółką wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraiński urząd antymonopolowy, które to warunki określała warunkowa umowa dotycząca transakcji zawarta 2 listopada 2016 r. Do fuzji prawnej, która jest planowana na pierwszą połowę 2017 roku, Raiffeisen-Leasing Polska pozostanie odrębną spółką w ramach Grupy Kapitałowej Banku.

Ta transakcja jest elementem konsekwentnej realizacji strategii PKO Banku Polskiego, która zakłada dalszy rozwój także przez fuzje i przejęcia. Naszym celem jest teraz zbudowanie najlepszej spółki leasingowej w kraju. Łącząc unikalne kompetencje i komplementarne sieci sprzedaży obu organizacji mamy szansę zaoferować klientom, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, najwyższą jakość obsługi i jeszcze bardziej kompleksową ofertę – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W ramach transakcji PKO Bank Polski zastąpił także finansowania udzielone Raiffeisen-Leasing Polska przez RBI lub podmioty z grupy RBI. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych PKO Banku Polskiego i będzie miała minimalny wpływ na wskaźniki kapitałowe Banku i Grupy Kapitałowej.

W związku ze sfinalizowaniem transakcji Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę stwierdzającą brak Spełnienia Warunków Dywidendy określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 30 czerwca tego roku.

Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska Grupa PKO Banku Polskiego chce umocnić swoją obecność w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotnie zwiększyć skalę finansowania polskich firm, co wpisuje się w działania określone w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz nowej strategii Banku.

W pierwszej połowie 2016 r. PKO Leasing był najdynamiczniej rozwijającą się firmą spośród 10 największych przedsiębiorstw leasingowych w Polsce z wolumenem sprzedaży ponad 2 mld zł. Roczne tempo wzrostu wyleasingowanych aktywów spółki wyniosło 35,3% r/r i było prawie 2-krotnie wyższe niż rynku, co przełożyło się na 3 pozycję na rynku i udział na poziomie 7,1%. Z kolei Raiffeisen-Leasing Polska wyleasingował w pierwszym półroczu aktywa o wartości 1,7 mld zł, a jego udział w rynku to 6,2%.

Branża leasingowa w Polsce odnotowuje w ostatnich kwartałach dwucyfrowe wzrosty. Wartość aktywów sfinansowanych leasingiem przez pierwszych sześć miesięcy tego roku wyniosła 28,1 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 17,7%. W drugim kwartale tego roku wartość aktywów sfinansowanych leasingiem w tym okresie była prawie 4-krotnie wyższa niż przyrost wartości kredytów dla niefinansowych podmiotów gospodarczych na cele inwestycyjne i nieruchomości (odpowiednio: 15 mld wobec 4 mld zł). Potwierdza to istotną rolę leasingu w finansowaniu działalności firm - leasing stanowi drugie, obok kredytu, główne zewnętrzne źródło finansowania ich działalności.

Grupa PKO Banku Polskiego zapewnia przedsiębiorcom szeroką i dopasowaną do potrzeb ofertę, na każdym etapie rozwoju firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na szeroki wachlarz pożyczek oraz kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Bank jest także liderem w udzielaniu kredytów z gwarancją de minimis BGK. Od marca 2013 roku PKO Bank Polski udzielił ok. 50 tysięcy gwarancji na łączną kwotę ponad 7,2 mld zł. Oznacza to, że prawie 30% gwarancji w programie udzielanych jest w PKO Banku Polskim. Bank zapewnia firmom także liczne alternatywne formy finansowania zarówno inwestycyjnego – w formie głównie leasingu, jak i obrotowego – w formie faktoringu. Te dwie formy mają obecnie kluczowe znaczenie w modelu finansowania MŚP oferowanego przez bankowe grupy kapitałowe.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2015 r. według danych skonsolidowanych jego zysk netto wyniósł 2,61 mld zł, a wartość sumy bilansowej sięgnęła 266,9 mld zł. W sumie w ciągu ostatnich 5 lat aktywa Grupy Kapitałowej PKO zwiększyły się o 100 mld zł – zarówno w wyniku rozwoju organicznego, jak i fuzji z Nordea Bank Polska ocenianej jako jedna z najlepiej przeprowadzonych na rynku. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką w najnowszej edycji rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. Jest też najbardziej wartościową marką na krajowym rynku finansowym, wycenianą przez dziennik Rzeczpospolita na 3,6 mld zł. Bank dysponuje najszerszą na rynku i wielokrotnie nagradzaną ofertą usług oraz jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały rynkowe na rynku kredytów (17,5%) oraz depozytów (16,8%). Jest liderem w zakresie obsługi sektora samorządowego – jego udział w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 20%, a udział w segmencie obligacji komunalnych przekracza 40%. Dzięki stałemu poprawianiu jakości obsługi, Bank cyklicznie zwycięża w badaniu infolinii bankowych przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. W 2014 roku PKO Bank Polski został uhonorowany przez należący do Financial Times miesięcznik The Banker nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Bank zwyciężył także w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services” organizowanym przez Efma, gdzie za najlepszą światową innowację w płatnościach został uznany projekt przekształcenia mobilnej aplikacji IKO w rynkowy standard płatności BLIK.