Informacje o Banku

2018.04.30

Rośnie znaczenie i wkład spółek w rozwój Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

  • Spółki GK PKO Banku Polskiego umacniają pozycje w swoich segmentach rynku finansowego
  • Systematycznie rośnie wkład spółek do skonsolidowanego zysku Grupy PKO
  • Prowadzony jest dalszy rozwój oferty oparty na komplementarności i cyfrowej transformacji

Spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego odgrywają coraz większą rolę w jej rozwoju tworząc ekosystem komplementarnych usług finansowych. Dzięki wzrostowi organicznemu, a także selektywnym akwizycjom, zwiększają udziały i umacniają pozycje w poszczególnych segmentach rynku. Wykorzystując synergie płynące ze współpracy w ramach grupy, wypracowują rosnące z roku na rok zyski, które mają coraz większy udział w skonsolidowanym wyniku PKO Banku Polskiego.

- Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego konsekwentnie się zmienia, inwestuje w rozwój i odpowiedzialnie wdraża nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym klientom wygodne zarządzanie finansami, w najbardziej odpowiedni dla nich sposób. Tę misję realizujemy w dużej mierze dzięki spółkom naszej grupy. W ostatnich latach ich znaczenie systematycznie rośnie, zarówno w kontekście poszerzania oferty produktów i usług, jak i wkładu w wypracowywane przez Grupę Kapitałową zyski. Towarzyszy temu umacnianie pozycji oraz wzrost udziałów naszych spółek w poszczególnych segmentach rynku finansowego. Beneficjantami tych zmian są nasi klienci, którzy nawiązując relację z PKO Bankiem Polskim zyskują dostęp do kompletnej, nowoczesnej i dostosowanej do ich oczekiwań palety usług finansowych  – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Dwukrotnie wyższy wkład spółek w skonsolidowany zysk GK PKO Banku Polskiego
Spółki grupy kapitałowej wypracowały w 2017 roku łącznie 456 mln zł zysku netto wobec 206 mln zł osiągniętego przez nie w 2016 roku. Cała Grupa kapitałowa Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała w 2017 roku najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.

W ostatnich latach spółki zależne w ramach grupy wypracowały i systematycznie umacniają pozycje liderów w swoich segmentach rynku.

PKO TFI liderem funduszy detalicznych
PKO TFI, które w tym roku zostanie połączone z Gamma TFI wiedzie prym na rynku funduszy detalicznych z liczbą klientów sięgająca 500 tys. oraz wartością aktywów, która przekroczyła już 27 mld zł. Od 2012 roku udział w grupy PKO w tym rynku wzrósł z 11 do 18 proc. po pierwszym kwartale 2018 roku. Łącznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych grupy PKO zarządzają obecnie aktywami o wartości 31,7 mld zł (dane na koniec marca 2018). Wraz z rozwojem spółki systematycznie rosną także jej przychody z zarządzania aktywami osiągając na koniec 2017 roku kwotę blisko 600 mln zł.

PKO Leasing numerem jeden na rynku leasingu w Polsce
PKO Leasing, po ubiegłorocznej fuzji ze spółką przejętą od zagranicznego inwestora jest numerem jeden mocno rozdrobnionej branży z 12-procentowym udziałem w rynku leasingu w Polsce. Już teraz jest bardzo ważnym dostawcą finansowania dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dla których leasing floty, maszyn i urządzeń oraz sprzętu IT jest prostą i bardzo korzystną alternatywą dla kredytu inwestycyjnego. Spółka zbudowała zdywersyfikowany, wielokanałowy model sprzedaży, który wykorzystuje także do dystrybucji produktów ubezpieczeniowych.

PKO Bank Hipoteczny zdominował rynek listów zastawnych
Najmłodszym liderem w swoim segmencie rynku jest PKO Bank Hipoteczny, który rozpoczął działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku i po zaledwie trzech latach bezdyskusyjnie dominuje wśród podmiotów emitujących listy zastawne w Polsce z udziałem w rynku sięgającym 54 proc. Listy zastawne stanowią stabilne źródło długoterminowego finansowania kredytów zabezpieczonych nieruchomościami dla całej grupy PKO. Relacja wyemitowanych listów zastawnych do wartości kredytów hipotecznych wynosi w Polsce 2,4 proc. a w grupie PKO Banku Polskiego 12 proc. Docelowo Grupa  PKO Banku Polskiego chce osiągnąć w tym zakresie średnią europejską, która wynosi obecnie 26,7 proc.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zwycięża w najważniejszych rankingach
W 2017 roku swoją pozycje na rynku usług maklerskich i bankowości inwestycyjnej umocnił także Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Potwierdzają to liczne zwycięstwa w kluczowych dla branży rankingach. DM PKO BP zajął pierwsze miejsce w rankingu doradców przy transakcjach pierwotnych (IPO) i wtórnych ofertach publicznych (SPO) oraz przy budowaniu przyspieszonej księgi popytu (ABB), doradzając spółkom na rynku kapitałowym w transakcjach o łącznej wartości ponad 7,3 mld zł. Był także najaktywniejszym brokerem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod względem udziału w obrotach akcjami. Z kolei zespół analityków DM PKO BP został oceniony przez inwestorów instytucjonalnych jako najlepszy spośród wszystkich zespołów analiz w Polsce. Zwyciężył również w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

PKO Ubezpieczenia z sukcesami w segmencie produktów bancassurance
Do grona kluczowych spółek Grupy Kapitałowej dołączyły dwie spółki działające pod marką PKO Ubezpieczenia. Choć w ramach grupy działają od niedawna (spółka życiowa od 2014 r., a majątkowa od 2016 r.) obsługują 1,3 mln klientów oferując im w sumie gamę 27 produktów. W ubiegłym roku nastąpiła zmiana modelu biznesowego – produkty inwestycyjne zostały przekazane do PKO TFI, aby spółki ubezpieczeniowe skupiły się na produktach ochronnych. Dzięki temu systematycznie rośnie udział PKO Ubezpieczenia w rynku ochronnych produktów bancassurance, który na koniec 2017 roku przekroczył 20 proc.

Kredobank osiągnął wysoką dwucyfrową rentowność
Coraz lepiej na macierzystym, ukraińskim rynku radzi sobie także Kredobank, z centralą we Lwowie. Bank przeszedł skuteczną restrukturyzację i wszedł do grona 20 największych banków na Ukrainie. Zysk tego banku w 2017 roku wzrósł o 52 proc. do 402 mln UAH, a zwrot na kapitale wyniósł 31 proc. Kredobank jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków na Ukrainie, a jego ambicją jest znalezienie się w pierwszej siódemce kredytodawców dla klientów detalicznych w tym kraju.

ZenCard – pierwsza bezpośrednia inwestycja w fintech w polskim sektorze finansowym
Najmłodszą spółką w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego jest ZenCard – innowacyjny startup oferujący systemy lojalnościowo-marketingowe na terminalach płatniczych. Spółka adresuje swoje produkty zarówno do małych sklepów, restauracji czy punktów usługowych, jak i największych sieci handlowych. W planach ma m.in. uruchomienie aplikacji mobilnej dla konsumentów, która umożliwi szybki dostęp do informacji o wirtualnych kartach lojalnościowych i kuponach promocyjnych. Włączenie ZenCard do Grupy Kapitałowej jest jednym z elementów strategii PKO Banku polskiego, której głównym motorem jest cyfrowa transformacja.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,1 mld zł (najwięcej w polskim sektorze bankowym) a wartość aktywów sięgnęła niemal 300 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,3 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.