Informacje o Banku

2018.02.15

Prognozy gospodarcze Centrum Analiz PKO Banku Polskiego: szybki wzrost PKB utrzyma się

  • W czwartym kwartale 2017 roku PKB wzrósł o 5,1%. Zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego, silna dynamika inwestycji, stabilny wzrost konsumpcji i rosnący eksport pozwolą na utrzymanie tempa wzrostu polskiej gospodarki na poziomie 4,6%.
  • W 2017 roku prawdopodobnie po raz pierwszy w historii nominalny poziom długu publicznego w Polsce obniżył się. Deficyt fiskalny w 2018 roku pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
  • Niemal przez cały rok inflacja będzie utrzymywała się poniżej celu inflacyjnego NBP, a pierwszych podwyżek stóp procentowych należy spodziewać się nie wcześniej niż w 2019 roku.

Gospodarki strefy euro i USA kontynuują wzrosty, a w Chinach w dalszym ciągu realizuje się scenariusz miękkiego lądowania. W takim otoczeniu bardzo dobrze radzi sobie Polska gospodarka, która powinna rozwijać się w tempie 4,6%. Przy mocnych trendach fundamentalnych głównym ryzykiem dla światowej gospodarki mogą być rynki kapitałowe.

Komentarz Piotra Bujaka głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego

 

Wzrost na piątkę
Bieżący rok powinien być dla polskiej gospodarki równie dobry jak poprzedni. W czwartym kwartale 2017 roku PKB wzrósł o 5,1%. Szacujemy, że w całym 2018 roku wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,6%. Oczekujemy silnej dynamiki inwestycji, w tym inwestycji prywatnych, które w czwartym kwartale  najprawdopodobniej stały się głównym motorem przyspieszenia wzrostu PKB. Towarzyszyć im powinien stabilny wzrost konsumpcji. Trzecim motorem wzrostu będzie rosnący eksport napędzany zarówno przez eksport towarów jak i eksport usług.

Licznik długu w dół
2017 rok był dla finansów publicznych wyjątkowy, deficyt fiskalny po trzech kwartałach był bowiem najniższy w historii. Oznacza to, że prawdopodobnie pierwszy raz w historii (z wyłączeniem 2014 r. i transferu aktywów z OFE), nominalny poziom długu publicznego obniżył się. W 2018 r. spodziewamy się, że deficyt fiskalny będzie zbliżony do ubiegłorocznego, mimo nieco większej skali luzowania polityki fiskalnej, a relacja długu do PKB będzie się dalej obniżać. Korzystnie na poziom deficytu będzie wpływała dalsza poprawa ściągalności podatków oraz cykliczny wzrost dochodów.

Polska usługową potęgą
Pomimo oczekiwanego wzmocnienia importu towarów (ze względu na wyraźne przyspieszenie inwestycji) i wynikającego z tego osłabienia nadwyżki na saldzie towarowym, oczekujemy utrzymania nadwyżki na rachunku obrotów bieżących będącej efektem kontynuacji strukturalnej poprawy salda usług. W połączeniu z rosnącym napływem środków z UE, przełoży się to na spadek zadłużenia zagranicznego.

Płace w górę
Mimo napływu imigrantów i rosnącej aktywności zawodowej, nierównowaga na rynku pracy będzie dalej narastać. Biorąc pod uwagę, że wzrost aktywności zawodowej ma ograniczoną moc łagodzenia niedostatku podaży pracy oraz uwzględniając rosnącą presję płacową w różnych częściach sektora publicznego, spodziewamy się dalszego przyspieszenia wzrostu wynagrodzeń.

Inflacja sprzyja gołębiom
Z uwagi na oczekiwane przez nas gwałtowne osłabienie inflacji na początku roku, przewidujemy że niemal przez cały rok pozostanie ona poniżej celu inflacyjnego NBP. Pomimo osłabienia czynników zewnętrznych, rosnąca presja kosztowa (w tym płacowa) będzie się przekładała na stopniowy wzrost inflacji bazowej w kierunku 2%. W naszej ocenie, szanse na podwyżki stóp przed 2019 r. wydają się być obecnie iluzoryczne.

Komentarz Emila Łobodzińskiego doradcy inwestycyjnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego

 

Komentarz Mirosława Budzickiego stratega rynku walutowego w PKO Banku Polskim

 

 

KWARTALNIK EKONOMICZNY - PKO Bank Polski, 14 lutego 2018 - kliknij tutaj, żeby pobrać plik PDF

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 902 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 290 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,2 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,8 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad 1,7  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.