Informacje o Banku

2018.06.05

Połączenie PKO TFI z GAMMA TFI

  • 4 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie PKO TFI z GAMMA TFI.
  • 556,4 mln zł wyniosła sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z oferty PKO TFI w maju 2018 roku, 149 mln zł  z oferty GAMMA Fundusze.
  • Łącznie aktywa zarządzane przez PKO TFI i GAMMA TFI wyniosły na koniec maja 2018 roku 33,41 mld zł.

Dobiegł końca proces fuzji PKO TFI i Gamma TFI. 4 czerwca 2018 roku zarejestrowane zostało połączenie Towarzystw przez sąd.

– Połączenie obu Towarzystw pod nazwą PKO TFI jest ukoronowaniem pierwszej tego typu akwizycji w grupie
PKO Banku Polskiego. Do tej pory rosnąc organicznie, dzięki konsekwentnej realizacji strategii i wykorzystywaniu potencjału Grupy Kapitałowej, wypracowaliśmy pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych. Proces przejęcia
i połączenia obu Towarzystw pozwolił nam zdobyć nowe kompetencje, które chcemy wykorzystać w przyszłości do dalszej ekspansji rynkowej oraz wypracowywania wartości dla akcjonariuszy
– mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

W grudniu 2017 roku Grupa PKO Banku Polskiego kupiła 100 proc. akcji spółki KBC TFI od KBC Asset Management NV za pośrednictwem PKO BP Finat. W marcu tego roku zakończył się proces rebrandingu spółki, w wyniku którego przejęty podmiot zyskał nową nazwę – GAMMA TFI. Dopełnieniem procesu akwizycji jest połączenie obu towarzystw funduszy inwestycyjnych działających w ramach jednej grupy kapitałowej.

Od początku roku sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z PKO TFI wyniosła 3,5 mld zł, a w funduszach GAMMA 439 mln zł. Na koniec maja 2018 roku aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych PKO TFI wyniosły
28, 8 mld zł, natomiast w funduszach GAMMA 4,43 mld zł.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.