Informacje o Banku

2018.03.01

Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 - nagrody dla PKO Banku Polskiego

  • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Brokerem Roku.
  • Bank nagrodzony za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst oraz najwyższą wartość transakcji OTC.

Najważniejszą nagrodę GPW – Broker Roku 2017 roku otrzymał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego m.in. za organizację pierwszych ofert publicznych akcji największej łącznej wartość i najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku. Bank został nagrodzony za najwyższą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynku Catalyst oraz najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP.Spółka PKO BP Finat otrzymała nagrodę za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot.

 - Strategia Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego przynosi efekty. Miniony rok był dla nas bardzo udany a nagroda Broker Roku świadczy o naszych sukcesach. Skutecznie walczyliśmy o rynek. Systematycznie zwiększając udziały we wszystkich segmentach działalności, budujemy solidne podstawy do tego, by być brokerem pierwszego wyboru dla inwestorów na naszym rynku – powiedział Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego odbierając nagrodę.   

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego sukcesywnie umacnia pozycję wśród domów maklerskich. W 2017 roku aż siedmiokrotnie był liderem wartości miesięcznych obrotów akcjami na GPW. Uzyskał też najwyższe noty, w aż sześciu kategoriach na siedem, ocenianych przez inwestorów w ankietach Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2017. Dodatkowo, w rankingu „Parkietu”, zespół analiz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego inwestorzy instytucjonalni uznali za najlepszy w Polsce w 2017 r.

Również marka PKO Banku Polskiego, zarówno jako organizatora emisji nieskarbowych papierów dłużnych, jak też emitenta na krajowym i międzynarodowym rynku długu jest coraz mocniejsza. Inwestorzy i emitenci wysoko oceniają wiarygodność Banku.

- Wprowadzając kolejne emisje obligacji –  zarówno własne, jak i naszych klientów – na rynek Catalyst, chcemy przyczyniać się do rozwoju rynku dłużnego na GPW. Zależy nam na rozwoju platformy dłużnej w Warszawie, bowiem pozwala to na zwiększenie płynności obrotu papierami dłużnymi i dostęp większej liczby inwestorów do tych instrumentów. Umożliwia też zwiększenie rozpoznawalności poszczególnych emitentów - mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

W uroczystej gali wręczenia nagrody udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego w kraju – emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Organizatorem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a partnerami KDPW, KDPW_CCP oraz BondSpot S.A.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 902 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 290 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,2 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,8 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad 1,7  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.