Informacje o Banku

2018.06.21

PKO Bank Polski z Nagrodą Gospodarczą Polskiego Radia

  • Bank został laureatem w kategorii „Filantrop Polski”
  • Nagroda przyznawana jest za największe zaangażowanie w rozwój gospodarczy Polski
  • Zdobył ją za projekty prospołeczne - edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, sportowe oraz charytatywne.

W drugiej edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia PKO Bank Polski otrzymał nagrodę za największe zaangażowanie w rozwój gospodarczy naszego kraju w kategorii „Filantrop Polski”.

PKO Bank Polski od lat inicjuje i realizuje projekty społeczne integrujące cele biznesowe z działaniami na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Wypełniając strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków” rozwija relacje z otoczeniem społecznym. Angażuje się w inicjatywy promujące patriotyzm gospodarczy, rodzimy biznes oraz naukę. Wspiera wydarzenia i projekty edukacyjne, obywatelskie, kulturalne, sportowe, charytatywne.

- Rozwijamy potencjał gospodarczy kraju. Wspieramy przedsiębiorców i angażujemy się w akcje prospołeczne oraz działania utrwalające świadomość i tożsamość narodową. Model biznesowy Banku jest ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego. Dlatego aktywnie włączamy się w rozwój e-państwa - powiedział Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odbierając nagrodę.

PKO Bank Polski jest liderem w udostępnianiu klientom bezpiecznego i prostego dostępu do usług administracji publicznej w bankowości elektronicznej. Integracja serwisów bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego z systemami administracji publicznej dała początek przenoszeniu istotnych dla obywateli procesów z obiegu papierowego do wersji elektronicznej. Obecnie poprzez bankowość elektroniczną iPKO Bank umożliwia złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO), rozliczenie podatku PIT oraz rejestrację firmy w CEIDG.

Umacniamy pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. IKO bije na głowę pozostałych konkurentów bankowych pod względem liczby aktywnych aplikacji (ponad 2,6 mln), użytkowników i liczby transakcji mobilnych. Doceniane jest również przez ekspertów. Zwyciężyło w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International obejmującym banki z całego świata.

PKO Bank Polski jest jednym z nielicznych banków w kraju, który konsekwentnie prowadzi edukację finansową, wspieraną przez kompleksową ofertę produktową. Angażuje się w wiele społecznych inicjatyw edukacyjnych a bankowi eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dofinansowuje innowacyjne projekty polskiej nauki. Wspólnie z Politechniką Gdańską oraz firmą Microsystem realizuje projekt badawczy poświęcony zastosowaniu biometrii w bankowości. Współpracuje z ośrodkami akademickimi. Od lat wspiera studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego startujących w mistrzostwach programowania zespołowego – zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i światowym.

Istotnym przedsięwzięciem jest łączenie popularyzacji biegania z dobroczynnością - organizacja PKO Biegu Charytatywnego oraz akcji charytatywnych „biegnę dla…” podczas sponsorowanych przez Bank imprez. Od 2013 roku odbyło się ponad 350 takich akcji a bankowa Fundacja wsparła beneficjentów kwotą ponad 4,7 mln zł.

Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia to wyróżnienia dla przedsiębiorstw, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki oraz promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej, angażują się w działalność charytatywną i prospołeczną. Mogą być nominowane do nich wyłącznie firmy zarejestrowane w Polsce. W ubiegłym roku PKO Bank Polski otrzymał nagrodę w kategorii „Skarb Narodowy” za zaangażowanie w repolonizację banku Pekao S.A.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.