Informacje o Banku

2018.06.07

PKO Bank Polski wyróżniony za CEIDG nagrodą „Projekt Roku 2017”

  • Zwycięzca w Konkursie XIIIKongresu Gospodarki Elektronicznej.
  • Nagrodzony za rozwiązanie umożliwiające rejestrację firmy w CEIDG.
  • Kolejne wyróżnienie dla Banku za wspieranie budowy e-państwa.

Kapituła Konkursu XIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej wybrała usługę rejestrowania firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną iPKO „Projektem Roku 2017”. O zwycięstwie zdecydowały kompleksowość i uniwersalizm rozwiązania oraz jego wpływ na rozwój e-administracji w kraju.

- PKO Bank Polski jest liderem rozwoju usług e-administracji. Wykorzystując swój potencjał, wiedzę i doświadczenie pracowników oraz zaawansowane technologicznie zaplecze wdraża rozwiązania, które ułatwiają życie naszym przedsiębiorcom. Nagrodzona usługa rejestracji firmy przez bankowość elektroniczną iPKO jest pierwszą tego typu na krajowym rynku – mówi Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar informatyki.

Bank, jako pierwszy na rynku, udostępnił swoim klientom usługę złożenia w systemie transakcyjnym iPKO jednego, wspólnego wniosku o otwarcie rachunku firmowego i rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W procesie jest wykorzystywany Profil Zaufany, który również można założyć w iPKO.

PKO Bank Polski od początku wspiera rządowy projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest wypracowanie szybkiego i łatwego dostępu do usług e-administracji. Rozwiązanie umożliwiające rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną iPKO Bank opracował wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Dotychczasowe projekty współtworzone przez administrację państwową z PKO Bankiem Polskim tj. złożenie wniosku w programie „Rodzina 500+”, założenie profilu na PUE ZUS, Profilu Zaufanego (eGO) czy rozliczenie podatku PIT stanowią silne fundamenty rozwoju e-usług w państwie i potwierdzają skuteczność nawiązanej współpracy sektora publicznego i bankowego.

Kapituła Konkursu Kongresu Gospodarki Elektronicznej wielokrotnie wyróżniała bankowe inicjatywy. Statuetkę „Projekt Roku” otrzymały m.in.: Szkolne Kasy Oszczędności, PKO Junior oraz aplikacja mobilna IKO. Nagrodę „Partnera Roku” przyznała Bankowi za udział w budowie programu „Polska Cyfrowa”. Z kolei Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego uhonorowany został tytułem „Ambasadora Gospodarki Elektronicznej”.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.