Informacje o Banku

2018.09.24

PKO Bank Polski w gronie dużych spółek indeksu FTSE Russell

  • PKO Bank Polski jest jedyną polską spółką zaliczoną do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell.
  • Pierwsze notowania indeksu po reklasyfikacji odbywa się 24 września 2018 roku. Z      tej okazji reprezentacja polskich spółek została zaproszona na uroczystość na londyńskiej giełdzie.

PKO Bank Polski jako jedyny spośród 37 polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, po wrześniowej reklasyfikacji naszego rynku do statusu rozwiniętego. Jest to wyraz uznania zarówno dla siły polskiej gospodarki i stopnia zaawansowania rozwoju rodzimego rynku kapitałowego, jak i dla wiodącej pozycji największego polskiego banku, jego dotychczasowych sukcesów oraz strategicznego potencjału do dalszego rozwoju.

Globalna agencja indeksowa FTSE Russell już przez rokiem ogłosiła decyzję o zmianie klasyfikacji Polski z emerging markets (krajów rozwijających się) do developed markets (krajów rozwiniętych), dzięki czemu znaleźliśmy się w gronie 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Decyzja ta weszła w życie w poniedziałek, 24 września 2018.

Przeklasyfikowanie Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez FTSE Russell jest pierwszą tego typu decyzją agencji od ponad dekady. Jest ona efektem ciągłej poprawy infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, oraz nieprzerwanego wzrostu PKB. Polska czekała na tę decyzję od 2011 roku, kiedy to trafiła na listę obserwacyjną FTSE Russell. Polska jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej i jak dotąd jedyną w regionie, która została zaliczona do grona gospodarek rozwiniętych.

Z tej okazji reprezentacja polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie gości w Londynie, gdzie bierze udział w uroczystościach na London Stock Exchange, w  Ambasadzie RP w Zjednoczonym Królestwie oraz w poświęconym naszemu krajowi specjalnej konferencji „Charting Poland’s Future: Spotlight on Growth & Innovation” organizowanej przez globalną agencję Bloomberg. W wydarzeniach tych aktywny udział bierze Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz Filip Paszke, szef Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

- Awans w klasyfikacji FTSE Russell to ważne i symboliczne wydarzenie zarówno dla polskiej gospodarki jak i PKO Banku Polskiego. Dzięki dynamicznemu rozwojowi działalności biznesowej we wszystkich segmentach działalności PKO konsekwentnie umacnia pozycję niekwestionowanego lidera polskiej bankowości. Od dziś, jako jedyna polska spółka, możemy się też pochwalić obecnością w grupie dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych -podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Najwyższa kapitalizacja i innowacyjność stosowanych rozwiązań
PKO Bank Polski jest notowany na GPW od listopada 2004 roku. Jest najcenniejszą spółką na warszawskim parkiecie z kapitalizacją przekraczającą 50 mld zł. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z wiodących grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. PKO Bank Polski jest największym detalicznym i korporacyjnym bankiem w Polsce i niekwestionowanym liderem sektora zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów (blisko 300mld zł), liczby klientów (ponad 9 mln), jak i sieci dystrybucji.

Dominującym motywem strategii rozwoju PKO Banku Polskiego jest cyfrowa transformacja, zarówno procesów wewnątrzbankowych, jak i usług dla klientów. To klucz, dzięki któremu zachowując pozycję lidera branży, największy bank w Polsce i regionie zmienia się w zwinnie działającą organizację skupioną na potrzebach i wyprzedzającą oczekiwaniach klientów. Służą temu m.in. innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, silny rozwój kanałów mobilnych oraz zaawansowana analityka danych. Dzięki temu bank nie tylko wzmacnia relacje z dotychczasowymi, ale także zyskuje coraz więcej nowych klientów, szczególnie wśród młodszych pokoleń.

Flagowym produktem PKO Banku Polskiego jest aplikacja bankowości mobilnej IKO systematycznie wzbogacana o nowe funkcje. W 2018 roku IKO zostało uznane za najlepszą bankową aplikacją mobilną na świecie w rankingu brytyjskiego magazynu Retail Banker International, wyprzedzając aplikacje takich gigantów jak Bank of America, Capital One, czy JP Morgan.  W sierpniu tego roku liczba logowań do IKO przekroczyła logowania do serwisu transakcyjnego iPKO, co oznacza, że klienci PKO Banku Polskiego coraz częściej używają aplikacji mobilnej jako podstawowego narzędzia do zarządzania finansami osobistymi i kontaktu z bankiem. Obecnie klienci banku posiadają na swoich telefonach już ponad 2,8 mln aplikacji IKO, a w każdym miesiącu ich aktywność w kanale mobilnym rośnie. Pierwsze 50 milionów transakcji w IKO wykonali w ciągu ponad 4 lat, a kolejne 50 milionów już w zaledwie 8 miesięcy. Od startu aplikacji w 2013 roku wykonali w niej już łącznie 113 milionów transakcji. Na bazie IKO został stworzony standard płatności mobilnych BLIK.

Lider na rynku maklerskim
Liderem w swoim segmencie rynku jest również Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, zarówno na rynku wtórym akcji i obligacji, jak i transakcji na rynku pierwotnym. W I półroczu 2018 roku wartość zrealizowanych obrotów Domu Maklerskiego wyniosła ponad 17 mld zł, co stanowiło 8% obrotów rynku i plasowało DM na II miejscu w rankingu domów maklerskich. W zakresie obrotu obligacjami do DM należy blisko połowa obrotów rynku, co przekłada się na pozycję lidera. Na koniec czerwca 2018 roku DM prowadził 132 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz 193 tys. rachunków rejestrowych. Pod względem liczby rachunków papierów wartościowych (wg danych KDPW) DM zajmuje czwartą pozycję spośród 40 uczestników rynku. W tym roku DM PKO Banku Polskiego otrzymał najważniejszą nagrodę GPW – Broker Roku 2017. m.in. za organizację pierwszych ofert publicznych akcji największej łącznej wartość i najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku. Bank został nagrodzony za najwyższą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynku Catalyst oraz najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I połowie 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,69 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 298,7 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,6 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 1. półrocza miała 2,6 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.