Informacje o Banku

2018.02.01

PKO Bank Polski uplasował na eurorynku „zielone” obligacje rządowe

  • PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków zorganizował i uplasował na eurorynku drugą emisję polskich obligacji rządowych typu green.
  • Konsorcjum banków z udziałem PKO sprzedało 8,5-letnie green bonds o wartości miliarda euro.

PKO Bank Polski po raz kolejny, wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków, zorganizował i uplasował na eurorynku emisję polskich obligacji rządowych typu green. Warto podkreślić, że PKO Bank Polski brał również udział w pierwszej, pionierskiej emisji zielonych obligacji polskiego rządu, która jednocześnie była pierwszą taką transakcją na świecie.

Zielone obligacje to instrumenty dłużne, które służą pozyskiwaniu środków na finansowanie inwestycji służących zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Spektrum finansowanych projektów jest bardzo szerokie: od infrastruktury transportowej, przez energooszczędne budownictwo i odnawialne źródła energii po gospodarkę odpadami.

- Gratulujemy Ministerstwu Finansów kolejnej udanej transakcji i uplasowania na rynku długu o wartości 1 miliarda euro na bardzo atrakcyjnych warunkach i cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tak szczególnym projekcie. Green bonds to obligacje z których środki są przeznaczane na finansowanie projektów korzystnie wpływających na środowisko. Należy podkreślić, że ta unikalna forma finansowania poszerza bazę nabywców polskich papierów skarbowych denominowanych w euro o kolejny segment inwestorów – segment, który zyskuje na coraz większym znaczeniu w Europie i na świecie – podkreśla Paweł Sadalski, dyrektor Departamentu Skarbu w PKO Banku Polskim.

Aby obligacje z danej emisji mogły być oficjalnie uznane za „zielone”, emitent powinien spełnić szereg warunków, które stanowią gwarancję, że dane przedsięwzięcie nie będzie „zielone” jedynie z nazwy. Należy do nich m.in. ujawnienie projektów, które zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z danej emisji oraz pozyskanie opinii niezależnych ekspertów. Wszystko to służy zapewnieniu transparentności, do której globalni inwestorzy przywiązują dużą wagę.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 902 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 290 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,2 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,8 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad 1,7  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”.