Informacje o Banku

2018.10.16

PKO Bank Polski uhonorowany Złotym Laurem „Super Biznesu”

  • PKO Bank Polski najlepszym bankiem mobilnym, obsługującym co czwartego klienta bankowości mobilnej w Polsce.
  • IKO pozostaje bezkonkurencyjne pod względem liczby aktywnych aplikacji, użytkowników i transakcji      mobilnych.
  • Kapituła konkursowa doceniła również tworzenie i upowszechnianie przez bank innowacyjnych i przyjaznych klientom rozwiązań.

W piątej edycji konkursu Złoty Laur „Super Biznesu” PKO Bank Polski został nagrodzony w kategorii „Finanse i ubezpieczenia” jako najlepszy bank mobilny. Kapituła doceniła działania banku na rzecz rozwoju oraz upowszechniania płatności mobilnych, a także jego rolę w powstaniu krajowego, powszechnego systemu płatności mobilnych BLIK. Zwrócono też uwagę na tworzenie oraz popularyzację przez bank innowacyjnych i przyjaznych klientom rozwiązań.  

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem bankowości mobilnej w Polsce. Ma 24 proc. udziału w rynku i największą liczbę aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Aplikacja IKO ma najlepsze oceny użytkowników (Google Play, App Store i Windows Phone Store) wśród banków w Polsce. Klienci banku na swoich telefonach posiadają już ponad 2,9 mln aplikacji, a od startu IKO w 2013 roku dokonali już 120 milionów transakcji. Ich aktywność w kanale mobilnym systematycznie rośnie - liczba logowań do IKO w sierpniu oraz wrześniu tego roku przewyższała liczbę logowań do serwisu internetowego iPKO.

IKO doceniane jest również przez ekspertów - w konkursie e-Commerce Polska awards 2018 organizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej aplikacja mobilna PKO Banku Polskiego zdobyła przed kilkoma dniami tytuł „best banking application”. Jury uznało ją za najbardziej innowacyjną i popularną aplikację mobilną. W marcu tego roku IKO zwyciężyło też w prestiżowym rankingu aplikacji bankowych brytyjskiego Retail Banker International obejmującym banki z całego świata – okazało się być najlepiej ocenianą przez klientów aplikacją mobilną.

Konkurs Złoty Laur „Super Biznesu” został zorganizowany po raz piąty przez redakcję magazynu dla przedsiębiorców „Super Biznes”, dodatku do dziennika „Super Express”. Statuetkami uhonorowano osoby i instytucje mające znaczący wpływ na polską gospodarkę i życie społeczne.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I połowie 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,69 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 298,7 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,6 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 1. półrocza miała 2,6 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.