Informacje o Banku

2018.06.29

PKO Bank Polski na czele konsorcjum banków finansujących Grupę Azoty

  • Konsorcjum banków, z PKO Bankiem Polskim jako agentem, podpisało umowę zwiększającą z 1,5 mld zł do 3 mld zł kredyt udzielony Grupie Azoty.
  • Łączny udział PKO Banku Polskiego to 1,05 mld zł.
  • Umowa stanowi kontynuację dotychczasowego finansowania  i zapewnia dalszą realizację strategii i programu inwestycyjnego Grupy.

Konsorcjum banków, z PKO Bankiem Polskim jako agentem, podpisało umowę z Grupą Azoty, zwiększając kwotę kredytu udzielonego w 2015 roku z 1,5 mld zł do 3 mld zł. Udział PKO Banku Polskiego wynosi 1,05 mld zł. Kredyt  umożliwi finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym m.in. realizację strategii i programu inwestycyjnego do 2026 roku.

- PKO Bank Polski jako niekwestionowany lider polskiego sektora bankowego i największy krajowy bank kredytujący polskich przedsiębiorców, wspiera znaczące przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Oferujemy szeroki dostęp do funduszy na finansowanie skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi doradców skoncentrowanych na doborze najbardziej optymalnej formy finansowania i warunków spłaty. Modelowym przykładem współpracy jest kredyt udzielony Grupie Azoty - mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

- Odbieramy tę decyzję konsorcjum banków jako wyraz zaufania do realizowanej strategii i programu inwestycyjnego – mówi Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse. – Instytucje finansujące zawsze są wymagającym recenzentem planów i strategii rozwojowych. Plan inwestycyjny założony przez Grupę Azoty w do roku 2026 jest ambitny, a jednocześnie realny i niezbędny dla dalszego rozwoju Grupy Azoty jako lidera rynku chemicznego w Polsce. Ma zdywersyfikować biznes, unowocześnić go, przesunąć w kierunku wyżej marżowego oraz zwiększyć odporność na cykle koniunkturalne. Wierzę, że ten kredyt będzie także jasnym sygnałem dla środowiska analityków i inwestorów, że Grupa Azoty ma mocne fundamenty i ambitne plany rozwoju.

Pierwotna umowa została podpisana w 2015 roku. Konsorcjum banków, w którego skład wszedł PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski udzieliło wówczas Grupie Azoty kredytu w wysokości 1,5 mld zł. Podpisana 29 czerwca br umowa dotyczy zwiększenia kwoty finansowania do 3 mld zł. Udział PKO w pierwszym finansowaniu wyniósł 450 mln zł, w obecnie udzielanej nowej transzy  600 mln zł. Bank występuje w roli agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń. Zgodnie z umową kredyt ma być spłacony do 29 czerwca 2025 roku.

W pierwszej połowie 2018 roku, również w konsorcjum banków, PKO Bank Polski udzielił kredytu PKP m.in. na budowę i modernizację dworców oraz, wspólnie z BGK, Kolejom Mazowieckim na zakup nowych pociągów i budowę bazy w Radomiu.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania oraz spłaty. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.