Informacje o Banku

2018.10.19

PKO Bank Polski liderem konkursu The Best Annual Report 2017

  • Bank po raz 6 zdobył nagrodę „The Best of The Best”.
  • Raport roczny za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego zostały najwyżej ocenione w konkursie.

PKO Bank Polski jest rekordzistą konkursu The Best Annual Report prowadzonego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W tym roku bankowy raport roczny zdobył najwięcej, bo aż  91,13 punktów na 100 możliwych i po raz 6. bank zdobył nagrodę „The Best of The Best”. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oczekujących wiarygodnych informacji.

Od kilku lat nieprzerwalnie, bank honorowany jest nagrodą specjalną „The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report, a jego raporty roczne uchodzą za przykład modelowego raportowania i wzorowej komunikacji z rynkiem. Raport roczny PKO Banku Polskiego za rok 2017 w punktacji ogólnej osiągnął 91,13 pkt na 100 pkt. Ponadto sprawozdanie finansowe banku uzyskało 39,45 punktów na 40 – najwięcej w całym konkursie. Sprawozdanie z działalności oraz raport on-line utrzymały wysokie noty z roku ubiegłego.

Instytut Rachunkowości i Podatków przeprowadził konkurs The Best Annual Report już po raz trzynasty. Zespoły ekspertów oceniają sprawozdania finansowe firm, opinie biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności, zastosowanie MSSF/MSR, wartość użytkową oraz internetowy raport roczny.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I połowie 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,69 mld zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 298,7 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,6 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 1. półrocza miała 2,6 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.