Informacje o Banku

2018.06.13

PKO Bank Polski liderem komunikacji online

  • PKO Bank Polski zwyciężył w 11 edycji Konkursu Złota Strona Emitenta w klasyfikacji „Lider komunikacji online”, w kategorii duże spółki giełdowe.
  • Wyróżnienie potwierdza wysoką jakość komunikacji banku z rynkiem.

PKO Bank Polski zwyciężył w konkursie Złota Strona Emitenta w klasyfikacji „Lider komunikacji online”, w kategorii duże spółki giełdowe. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych już po raz 11-ty.

Oceniano w nim komunikację z inwestorami, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, poczty elektronicznej, czy z wykorzystaniem innych kanałów i narzędzi. Ocenie poddane zostały także prezentacje dla inwestorów dotyczące wyników finansowych i bieżącej działalności spółek. Kapituła konkursu zwracała również uwagę na zawartość serwisów przeznaczonych dla inwestorów, ich wygląd oraz łatwość w poruszaniu się po nim.

Przejrzysty serwis dla inwestorów
PKO Bank Polski prowadzi na swojej stronie internetowej serwis przeznaczony dla inwestorów i analityków, którzy znajdą w nim wszystkie potrzebne im informacje na temat Grupy Kapitałowej Banku. Dla ułatwienia dane prezentowane są także w formie arkuszy kalkulacyjnych. Od ubiegłego roku w serwisie publikujemy również konsensus rynkowy dla zysku banku i jego głównych składowych. Inwestorzy mają też możliwość dokonania subskrypcji w serwisie RSS, który przekazuje bezpośrednio na ich skrzynki pocztowe aktualne informacje dedykowane inwestorom. Serwis obsługuje dwie wersje językowe: polską i angielską.

Konferencje wynikowe i transmisje online
Jednym z ważniejszych wydarzeń dla każdej spółki giełdowej jest publikacja kwartalnych wyników finansowych. W PKO Banku Polskim zawsze publikacji wyników towarzyszą konferencje dla dziennikarzy oraz konferencje dla inwestorów i analityków. Bank udostępnia możliwość śledzenia na żywo przebiegu wynikowych konferencji prasowych, a transmisje udostępniane są również w mediach społecznościowych, dzięki czemu z łatwością można je śledzić przy użyciu urządzeń mobilnych. Dodatkowo bank przeprowadza w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) transmisje z obrad walnych zgromadzeń.

Kolejna nagroda za komunikację
W PKO Banku Polskim szczególną uwagę poświęcamy przejrzystości prezentowanych sprawozdań i komunikacji z rynkiem, co ułatwia pracę analitykom i inwestorom. Nasze sprawozdania finansowe są dzięki temu stawiane za przykład. W 2017 roku po raz piąty otrzymaliśmy nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny (The Best Annual Report) prowadzonym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. PKO Bank Polski zdobył także tytuł „Transparentna Spółka Roku 2017”, pokonując, w rankingu  komunikacji spółek publicznych z rynkiem przygotowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”, pozostałe spółki z indeksu WIG 20. Przyznając wyróżnienie to, doceniono sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz stosowane w banku zasady ładu korporacyjnego.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.