Informacje o Banku

2017.12.05

PKO Bank Polski czołowym partnerem mikro, małych i średnich firm

  • Lider sprzedaży gwarancji de minimis.
  • Największy udział Banku w łącznej wartości udzielonych gwarancji.

PKO Bank Polski - lider sprzedaży gwarancji de minimis - został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nagrodą za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania programu (marzec 2013 ).

Bank oferując gwarancję szerokiemu gronu klientów i maksymalizując ich wartość, wspiera krajową gospodarkę na wielu płaszczyznach. Wręczenie nagrody odbyło się podczas konferencji „Gwarancje BGK na rzecz odpowiedzialnego rozwoju MŚP”. Statuetkę odebrał Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes Zarządu Banku z rąk Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, prezes BGK.

PKO Bank Polski konsekwentnie wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową zapewnia finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb klientów. Dzięki podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, wiele przedsiębiorstw otrzymało szansę uzyskania finansowania. Umożliwiło im to dokonanie inwestycji, poprawę lub utrzymanie pozycji na rynku. Bank od początku istnienia programu obsłużył ponad 20% przedsiębiorców (35 tys. klientów) korzystających z de minimis, utrzymując w każdym roku pozycję lidera sprzedaży. Łącznie udzielił gwarancji na ok. 8,9 mld zł, wygenerował ponad 16 mld zł akcji kredytowej. 

Współpraca PKO Banku Polskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie oferty dla małych i średnich firm systematycznie się rozwija. Przedsiębiorcy, będący klientami PKO Banku Polskiego oprócz gwarancji de minimis mogą korzystać z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego gwarancjami w ramach programu PLG COSME.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W III kwartale 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 902 mln zł, a wartość aktywów sięgnęła 290 mld zł. W całym 2016 r. Grupa Kapitałowa wypracowała 2,87 mld zł zysku, co było najlepszym wynikiem w sektorze finansowym. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,2 proc.) oraz kredytów (17,7 proc.), w tym także w kredytach hipotecznych, spośród których niemal co trzeci udzielany jest przez PKO Bank Polski oraz przez PKO Bank Hipoteczny. Posiadając ponad 8,2 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21,8 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już ponad 1,7  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Dzięki przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska, Grupa Kapitałowa stała się z kolei liderem rynku leasingu, z udziałem na poziomie 12,3 proc. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski jest najwyżej spozycjonowaną krajową spółką finansową w rankingu Forbes Global 2000 obejmującym największe giełdowe firmy na świecie. W 2016 roku, należący do Financial Times miesięcznik The Banker, po raz trzeci uhonorował PKO Bank Polski nagrodą „Bank of the Year in Poland”